Wicker Erika (szerk.): Cumania 26. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2013)

Régészet–Antropológia–Numizmatika - Marcsik Antónia: Kiskunfélegyháza környéki szarmata lelőhelyek humán csontváz-anyagának rövid jellemzése

CUMANIA 26. Marcsik Antónia KISKUNFÉLEGYHÁZA KÖRNYÉKI SZARMATA LELŐHELYEK HUMÁN CSONTVÁZ-ANYAGÁNAK RÖVID JELLEMZÉSE Kiskunfélegyháza-Félegyházi tanyák-vasútvonal É, MOL-KKF. 5. lelőhely 64. objektum: Juvenis (16-18) egyén (feltehe­tőleg férfi) jó megtartású mandibulája és vázcsontjai. A csontok rétegeinek szi­lárdsága teljesen eltér a 3-4. századi szar­mata kori csontok porlékony állagától. A koponya mandibulán kívüli része poszt mortálisan elkeveredett/eltűnt (?). A felső végtagból a bal oldaliak vannak, továbbá bordák, csigolyák, sternum, medencecson­tok, sacrum, alsó végtagból mindkét oldali femur, bal tibia, fibula. A csontok nagysága, izomtapadási terüle­tek alapján az egyén neme férfire utal. Elhalálozási életkora a csontok epiphy- seinek összecsontosodási fokozatai szerint történt (főleg a medence csontjai alapján.) Mandibula fogazati státusza: minden fog, kivéve M3 csontban, két medialis incisivus poszt mortalisan elveszett. Helyzeti rend­ellenesség: bal PM1 torzióban. 72. objektum: Juvenis (20-22) egyén (feltehető­leg nő) jó megtartású vázcsontjai (kopo­nya poszt mortalisan elveszett/eltünt(?). A csontok állaga nagyon jó, hasonló a 64. objektumhozhoz tartozóhoz. A csontok gracilitása, a medence konfigurációja sze­rint feltehetőleg nő. Az elhalálozási életkor meghatározásá­nak alapja a medence, a diaphysisepyhisis összecsontosodás (a caput humeri proxi- malis epiphysise hozzácsontosodott a dia- physishez, de az elcsontosodási vonal éle­sen látszik, a distalis epiphysis fusioban, femurnál csak proximalisan van össze­csontosodás. Kiskunfélegyháza - Csányi-tanya, MOL - KKF. 7. lelőhely 87. objektum: Gyermek (Inf. II., 8-10) kopo­nya csontjai (os frontale, -parietale, -tem­porale, maxilla), hosszú csontokból dara­bok (főleg femur, tibia). Életkori meghatározás alapja a fogazat: maradó II eruptálódott (korona-gyökér), M2, PM2 csontban, PM1 eruptálódott. 91. objektum: felnőtt (nő?, 23-x) vázcsont marad­ványai (2 femur —proximalis epiphysis hi­ányzik, 2 tibia (distalis epiphysis hiányzik), 2 fibula darab, medencecsontok részei). Nemének meghatározása a hosszú csontok corticalisa alapján történt. 98. objektum: Férfi (adultus, 23-25) koponya csontjai és jó megtartású vázcsontjai. A csontok állaga nagyon jó, hasonlóan az 5. lelőhely egyéneinek csontjaihoz. Sex jelző: +1.2 (a koponya általában +1 ér­téknek megfelelő, azonban a mandibula trigonum mentaléja valamint az incisura ischidiaca major határozottan +2). Feltűnő a mandibula trigonum mentale kifejezett- sége, határozottan fordított „T" alakú. Életkor meghatározás: obiiteráció: I, facies symphysialis I, crista iliaca és a sacrum szeg­mentjeinek vonala élesen látszik, epyhy- sisek hozzácsontosodtak a diaphysisekhez. Fogkopás: nincs. Koponya nem mérhető; anatómiai variá­ció és morfológiai jellegek nem figyelhetők meg. Hosszúcsontok méretei: Humerus jobb: 310, bal 308, ulna jobb: 250, bal 250, femur jobb 432, bal 432, tibia jobb 351, bal 351 Termet: 163 cm Fogstátusz: meglévő: 18,17, 28 csontban, többi maxillaris fog poszt mortem elve­szett, mandibula meglévő: 48-46,43,41,31, 32,35-37; 38 csontban, poszt mortalis vesz­teség: 45, 44, 42, 33, 34 101. objektum: Juvenis (??) egyén mindkét ol­dali femur maradványa (csak a corticalis rész maradt meg). 103. objektum: Férfi (senium, 60-x) közepes megtartású koponyája és vázcsontjai. A koponya homloki és arci része hiányzik, 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom