Wicker Erika (szerk.): Cumania 26. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2013)

Régészet–Antropológia–Numizmatika - Marcsik Antónia: Kiskunfélegyháza környéki szarmata lelőhelyek humán csontváz-anyagának rövid jellemzése

Marcsik Antónia az occipitalis régió erősen plagiokephal (határozott planoccipitalét alkotva), így mertikus elemzésre alkalmatlan. Sex jelző: +1.8 (főleg a mandibula jellegei és az incisura ischiadica alapján). Obiiteráció: V Abrázió: kifejezett (erős). Anatómiai variáció: ossa Wormiana. Mandibula méretei: Kdl-kdl: 110, go-go: 100, go-kdl: 57, legk. ramus szél: 53 Hosszúcsontok méretei: Humerus jobb 315, bal 315, femur jobb 450, tibia jobb: 362, bal: 364 Termet: 166 cm Patológia: L4-5 degeneratív spondylitis (közepes), idősebb életkori jellegzetesség: osteoporoticus csontok (csigolyák). 253. objektum: Gyermek (inf. I. 2-3) vázcsontjai (mindkét oldali femur, egy tibia), femur = 160. 154. objektum: Nő (juvenis, 20-22) jó megtartá­sú koponyája és vázcsontjai. (A koponyá­ból csak az os zygomaticum, az os nasale területén vannak poszt mortalis hiányok). Sex jelző: -2 Életkor meghatározás alapja: obiiteráció: I-II, sacrum szegmentumai részleges fusioban, radius distalis epiphysisének, femurnál mindkét epiphysis elcsontosodási vonala látható, tibia proximalis epiphysise külön, fibula distalis epiphysisének vonala erősen kifejezett, ulna distalis epiphysisei külön. Fogkopás: Ml-nél közepes, többi fogon mi­nimális. Metrikus értékek, koponya: 1 5 8 9 17 20 179 105 143 96 140 121 40 47 48 51 52 66 107 117 72 38 30 97 69 70 71 8:1 17:1 17:8 35 57 34 79.88 78.21 97.90 20:1 20:8 9:8 52:51 67.59 84.61 6713 78.94 A koponya közepes, de a rövid koponyá- júsághoz közeli, mesokran (brachykran), az agykoponya magas-közepes (hypsikran- mesokran), homlok régió közepes (metrio- kran), szemüreg közepes (mesokonch). Anatómiai variáció: os asterion (os lamb- dae), lambdatáji lapultság mérsékelt, alveo- laris prognathia kifejezett. Taxon: europid (előre elkeskenyedő, össze­szűkülő magas homlok, tubera frontalia közel helyezkednek egymáshoz. Fogstátusz: meglévő fogak: 18, 16-13, 21, 25, 45, 44, 34, 35; csontban: 18, 28, 48, 38. Frontfogaknál az enyhe kopás vízszintes, 26 buccalisan caries superficialis. 262. objektum: Férfi (adultus, 35-39) mandibu- lája és jó megtartású vázcsontjai. (Koponya mandibulán kívüli része poszt mortem el­veszett/ eltűnt?). Sex jelző: +1.85 Életkor meghatározás: a csontok általános jellegei alapján, fogkopás nincs. Metrikus jellemzők (mandibula): 65=119, 66= 94, 69=35, 70=63, 71=34 Vázcsontok metrikus jellemzői: Humerus jobb: 320, bal: 320, radius bal: 238, ulna bal: 260, femur jobb-bal: 436, tibia jobb-bal: 350. Termet: 165 cm Fogstátusz: meglévő fogak jobb alsó Ml- M3, bal alsó Ml-M2 (M3 csontban vagy csí­rahiány), többi fog poszt mortem elveszett. Kiskunfélegyháza - Félegyházi tanyák, MÓL - Ad. 2. lelőhely 50. objektum (186 koponya-185 váz str.): Férfi (maturus, 50-60) jó megtartású koponyá­ja és vázcsontjai (a koponya calotte része szinte teljesen hiányzik). Sex jelző: +1.5 (medence jellegei határozot­tan férfias paramétereket mutatnak) Életkor meghatározás: alapja: facies symphy- sialis: IV, fogkopás közepes (M2); Metrikus értékek, koponya: 1 5 40 45 46 47 184 99 93 137 94 118 48 51 52 54 55 62 73 39 33 24 54 45 65 66 69 70 71 47:45 124 101 33 67 30 86.13 48:45 52:51 54:55 53.28 84.61 44.44 82

Next

/
Oldalképek
Tartalom