Bárth János szerk.: Cumania 24. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2009)

Knipl István: Császártöltés régészeti topológiája II. (Rézkor, bronzkor)

92 Rnipl István egy része Hajós község közigazgatási területéhez tartozik. A lelőhely a bejárás időpontjában szőlővel frissen betelepített. Az egykori téglagyártól 400 méterre É-ra, az ún. Százas-istállótól D-re, a ma­gaspart és az 54. sz. út között található alacsony dombsoron hosszan elnyúló, 450x150 m nagyságú lelőhely. A terület szőlővel frissen betelepített. A Kiscsala, Csala csárdától É-ra található sekély völgy D-i oldalát képező me­redély szélén, a Csala csárda háta mögött mintegy 150 méterre ÉNy-ra található, környezetétől jelentősen elkülönülő, erősen kiemelkedő dombon, a domb vonulatát követő, 150 m átmérőjű lelőhely. A terület szőlőtelepítésre előkészített, mélyszán­tással erősen bolygatott. 6. Kiscsala, Csala csárda II. rézkor (Badeni k.) A Kiscsala, Csala csárdától É-ra található sekély völgy D-i oldalát képező me­redély és a magaspart által alkotott szögletben 100 m átmérőjű lelőhely. A Kiscsala, Csala csárda I. lelőhelytől erőteljes mélyedés választja el. 8. Kiscsala, Csala csárda IV. rézkor (Badeni k.) A Kiscsala, Csala csárdától É-ra található sekély völgy É-i oldalát lezáró ala­csony dombsornak az 54. sz. úthoz közelebbi (K-i) tagján kisméretű, 70 m átmérő­jű lelőhely. 9. Kiscsala-Csala csárda V. bronzkor (Halomsíros k.) A Kiscsala, Csala csárdától É-ra található sekély völgy É-i oldalát lezáró ala­csony dombsor második, Ny-i tagján 100 m átmérőjű lelőhely. Kiscsala, Csala csárda IV. lelőhelytől vízmosás választja el. 10. Kiscsala, Útőrház I. 4 rézkor (Bodrogkereszttúri k.), bronzkor Az 54. sz. főút mentén, az egykori Utőrházzal szemközti oldalon a háztól mintegy 250 méterre DK-re található markáns kiemelkedésen, ÉNy-DK irányú, 220x130 m nagyságú lelőhely, mely az egész dombot elfoglalja. A terület szőlőte­lepítésre frissen előkészített, mélyszántással erősen bolygatott. 4. Százas istálló I. rézkor (Badeni k.), bronzkor 5. Kiscsala, Csala csárda I. bronzkor A A domb környezetét KNIPL István 2004. megjelenése óta eltelt időben szőlőtelepítés előtt mélyen szántották, így a lelőhely kiterjedése jelentősen megnőtt. Területéről jelentős mennyiségű rézkori leletanyag került napvilágra. A szántás nyomán telepjelenségeket és egy temető maradványait lehetett megfigyelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom