Bárth János szerk.: Cumania 24. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2009)

Knipl István: Császártöltés régészeti topológiája II. (Rézkor, bronzkor)

CUMANIA 24., Kecskemét, 2009 91 KNIPL ISTVÁN CSÁSZÁRTÖLTÉS RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA II. (RÉZKOR, BRONZKOR) Császártöltés Bács-Kiskun megye középső részén, a Kecskemét-Baja (54. sz.) főút mentén található település. Területe két jól elkülöníthető tájegység (a Kalocsai Sárköz és a Duna-Tisza közi homokhátság) határán fekszik. A község területének terepbejárására 2001-2003-ban került sor. A terepbejá­rás során mintegy 60 régészeti lelőhelyet sikerült azonosítani. 1 A lelőhelyek több mint felén került őskori leletanyag napvilágra, a rézkortól egészen a késő bronzko­rig. A leletanyag elemzése során 8 kultúrát sikerült azonosítani, melyek főként a vizsgált terület központi részén (a Kalocsai Sárközt a homokhátságtól elválasztó magaspart környezetében) telepedtek meg. A jelentős őskori lelőhelyek mintegy a magaspartra „felfűződve" helyezkednek el, míg a homokhátság belső vidékein alig­alig található őskori lelőhely, és a Sárköz távolabbi részein is csak pontosabb meg­határozásra alkalmatlan, jellegtelen őskori kerámiát sikerült összegyűjteni. A magasparton található lelőhelyek szinte egybefüggő láncolatát csak helyenként szakítják meg kisebb patakvölgyek, vízmosások (illetve régészeti terepbejárásra alkalmatlan területek). A lelőhelyek ezen völgyek, illetve a magaspart peremén, alacsony homokdombokon terülnek el. A magasparton található lelőhelyek jelentős részét mintegy 100-110 cm mélyen szántották (a területeket szőlő telepítésére ké­szítették elő), így a lelőhelyek jelentős része végérvényesen tönkrement." A lelőhelykataszter közlésére és a leletanyag elemzésére a Cumania 20. (2004) kötetében, Császártöltés régészeti topográfiája címen került sor. Az elkö­vetkező oldalakon ezen tanulmány folytatásaként, az akkor elmaradt anyagközlést tekintheti át az olvasó. ŐSKORI LELŐHELYEK A CSÁSZÁRTÖLTÉSI HATÁRBAN 3 /. Új temető I. rézkor (Boleráz-csoport, Badeni k.), bronzkor (Makó k., Nagyrévi k, Halomsíros k.) A falu D-i határában, az Új temetőtől mintegy 150-200 méterre DNy-ra, köz­vetlenül a magaspart szélén, alacsony dombon, 220 m átmérőjű lelőhely. A terület 1 A terepbejárás óta eltelt időben újabb bronzkori lelőhely azonosítására került sor. (60. lelőhely. Rigó-tanya) 2 A mélyszántás egyetlen „pozitív" hatása a jelentős mennyiségű leletanyag előkerülése. 'A lelőhelyek felsorolása KNIPL István 2004. alapján készült. A lelőhelyeken előkerült régészeti anyagok közül csak az őskori leleteket tüntettük fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom