Bárth János szerk.: Cumania 23. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2007)

Wicker Erika: Azonosságok és hasonlóságok az iszlám köznépi és a hódoltság kori rác-vlah temetkezési szokásokban

6 Wicker Erika Ma már közel 25 temető ismert, melyeket biztosan vagy nagy valószínűséggel a 16. században Magyarországra költözött rác-vlah népesség hagyatékának hatá­roztam meg. 6 E temetők egy részének adatai - részben a kis sírszám, részben a nem megfelelő feltárási technika miatt - azonban sajnos e vizsgálatokban nem használ­hatók. 7 A temetkezési szokások több szempontjából is elemezhető lelőhelyek a következők: Észak-Bácskában Bácsalmás-Óalmás, Homokbánya, 8 Bátmonostor­Szurdokpart, 9 Csávoly-Határ út, 10 Katymár-Téglagyár, 11 Kisszállás-Hármasút, 12 Madaras-Baj moki út, 13 Mélykút-Kilátó, 14 Tompa-Kossuth utca 15 és Zombor­Bükkszállás 16 (Sombor/Zombor, Szerbia), a Dunántúlon Dombóvár-Békató, 17 Esz­6 WICKER Erika 2006a. 7 Észak-Bácskában Baja-Lőkert sor: WICKER Erika 2004. 45.; Zalotay Elemér ásatási dokumentációja, 1958. TIM RA 53-2001; Kőhegyi Mihály helyszínelése, 1961. TIM RA 30-201.; Kőhegyi Mihály ásatási dokumentá­ciója, 1964. TIM RA 54-2001; Baja-Hunyadi utca: WICKER Erika 2004. 44-^5.; Kőhegyi Mihály ásatási do­kumentációja, 1962. TIM RA 32-2001 ; Kőhegyi Mihály ásatási dokumentációja, 1962. TIM RA 33.2001 ; Sultis László helyszínelése, 2002. TIM RA. Leltározatlan Wicker Erika leletmentése, 2004. Leltározatlan; Baja-Móra Ferenc utca: Kőhegyi Mihály helyszínelése, 1974. TIM RA. Leltározatlan; Kőhegyi Mihály helyszínelése, 1995. RégFüz. Ser.I. No. 49. 1997. 101.; Hajós-Hild, Buszmegálló: Kiss György helyszínelése, 1954. KJM RA 69.299; Fehér Géza ásatási dokumentációja, 1957. TIM RA 163-2001., Rég.Füz. Ser.I. No.10. 1958. 56.; Kőhe­gyi Mihály helyszínelése, 1961. Rég.Füz. Ser.I. No.15. 1962. 86-87.; TIM RA 165-2001; WICKER Erika 2004. 63.; Jánoshalma-Csorba telep: KARSAI Ferenc 1974. 18.; WICKER Erika 2004. 65-66.; Jánoshalma­Gyékényes: KARSAI Ferenc 1974. 19.; WICKER Erika 2004. 66.; Jánoshalma-Hergyevica: KARSAI Ferenc 1974. 16.; KARSAI Ferenc - TRILLSAM Márton é.n. a-b.; WICKER Erika 2004. 66-67.; Katymár-Ólegyen, Fekete tó: Lakatos Pál ásatási dokumentációja, 1953. TIM RA 180-2001.; ArchÉrt 82. 1955. 99.; Kőhegyi Mi­hály helyszínelése, 1961. TIM RA 177-2001.; Rég.Füz. Ser.I. No.15. 1962. 87.; WICKER Erika - KŐHEGYI Mihály 2002. 65.; WICKER Erika 2004. 72.; Monostorszeg (Baéki Monoätor, Szerbia): GUBITZA Kálmán 1902.; KOREK József 1994., a lelőhely néhány - igen kevés - ismert adatára az alábbiakban hivatkozni fogok.; a Dunántúlon Szentendre-Paprikabíró utca: Rosner Gyula leletmentése, 1966. RégFüz. Ser.I. No.20. 1967 101. 8 Bácsalmás 1-91. sírok: Wicker Erika ásatási dokumentációja 1993. KJM RA 99.857; 92-172. sírok: Polgár Zoltán ásatási dokumentációja 1995-1996. KJM RA 2002.1105.; 173-312. sírok: Wicker Erika ásatási doku­mentációja 2001. KJM RA 2002.1114.; 313-420. sírok: Wicker Erika ásatási dokumentációja 2002. KJM RA 2002.1115; 421-483. sírok: Wicker Erika ásatási dokumentációja 2003. KJM RA 2003.1 116.; WICKER Erika 2004.50-51., 17. lelőhely. 9 WICKER Erika 2004. 50-51.; Kőhegyi Mihály ásatási dokumentációja, 1960. TIM RA 82-2001; Rég.Füz. Ser.I. No.14. 1961.81. 10 Kőhegyi Mihály leletmentése, 1987. Rég.Füz. Ser.I. No.41. 1988. 78.; WICKER Erika 2004. 57. " Zalotay Elemér ásatási dokumentációja, 1952. KJM RA 69.231; Komáromy József ásatási dokumentációja, 1953. KJM RA 69.237; Szabó György ásatási dokumentációja, 1953. KJM RA 230.; Zalotay Elemér ásatási dokumentációja, 1953. KJM RA 69.232.; Kőhegyi Mihály ásatási dokumentációja, 1958. KJM RA 69.234; Kő­hegyi Mihály ásatási dokumentációja, 1960. KJM RA 99.830; WICKER Erika - KŐHEGYI Mihály 2002; WICKER Erika 2004. 72-73., 73. lelőhely. 12 WICKER Erika 2004. 75. 79a-b lelőhely.; 1965-ben a Templomdombnak nevezett részen Kőhegyi Mihály leletmentése eredményeképp egy „XI. században megkezdett temető és egy nyilván későbben (X1II-XIV. szá­zad?) épült templom " vált ismertté.; A két lelőhely egymáshoz való pontos viszonya nem ismert. "Kőhegyi Mihály ásatási dokumentációja, 1960, 1975. TIM RA 213-2001; RégFüz. Ser.I. No. 14. 1961. 83.; RégFüz. Ser.I. No.29. 1976.66.; WICKER Erika 2004. 78-79. 14 Wicker Erika ásatási dokumentációja, 1991. KJM RA 98.860.; WICKER Erika - KUSTÁR Rozália - HOR­VÁTH Attila 2001. 87.; WICKER Erika 2004. 82. 15 Zalotay Elemér ásatási dokumentációja, 1954. TIM RA 274-2001.; ArchÉrt 83.1956.103.; Pogány Ö. Gábor jelentése, TIM RA 278-2001; WICKER Erika 2004. 89-90. 10 KOREK József 1994. 17 GAÁL Attila 1982.; Rövidített változata: GAÁL Attila 2002. (A későbbiekben csak az eredeti tanulmányra hivatkozom.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom