Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Székelyné Kőrösi Ilona: Egy tanyai gazdaság a XX. század első felében

Egy tanyai gazdaság a XX. század első felében 291 szalmát szedte ki a gépből, és akkor még volt egy törekrakó. Bandagazda, kettő ötető, 4 kazalos, akik hányták, a másik 4, a rudas, akik a szalmát elhordták. Ezök váltották egymást, hol az egyik, hol a másik négy a rúdon. A csúszósnál kettő, a töreknél is három, aztán a szalmarakó egy, és a törekrakó a másik - ez 18 - és a kévevágó még 2, szakács is volt velük. Hát ezt állítom ezt a 21 embört. Ki van maradva még a gépész úr és még a fűtő. Mert ugye a törekösök se mindig 3. Ha meg 3 volt, akkor 1 mindig kévevágó. Mondjuk 3 volt a gépön, de kettő volt a pelyvánál, töreknél, a harmadik meg fönn volt a gépön, elvágta a kévét, úgy adta a kézibe az ötetőnek. A 4-5 arató maradt, azok beosztották magukat olyan módon, hogy kettő kinn a tarlón hányta a szekérre ... a szekérön volt a bérös vagy a kocsin a lovász és két embör, hol az egyikhöz mönt a kocsi, hol a másikhoz, a másik 3 embör mög az asztagon volt. Abbul is mikor már fölmönt az asztag, 1 az állásba volt kettő mög rakta ... 1 rakta a kazalt, de az a másik közvetlen adta kézre. Tehát itt volt egy kazalos, a kazalosnak meg egy cimborája, aki kézire adta, volt rá eset, hogy ő is helyre tudta tönni, de nem mindig; a harmadik pedig itt az állásba állt, mer nem tudta már fölérni a szekérrül, a kocsirul, nem tudta már föladni az állásba. Az arató, az a gazdáé, azé a gazdáé volt, akinek volt ez a birtoka, és ugye aratóra volt szüksége. Tehát nekünk, az én édösapámnak két ilyen aratóbandája volt. Az egyik Köncsögön négy pár vagy öt, mikor milyen volt a gabona, Török­fáiban meg a Városföldjin a másik öt. Volt osztán olyan uraságos féle, azokhoz nem is tudok szólni, mert itt a Duna-Tisza közén ilyen középbirtokosok voltak, itten ez járta. Mondjuk Tiszántúlon vagy Dunántúlon ahol olyan ezerholdasok vol­tak, nem tudom, hogy ottan hogy csinálták. A cséplőbandában voltak, csak így mondom hogy nők, asszonyok vagyis fele­ségök nemigen, az a három, amelyik a töreknél volt, esetleg, de azok nagyon sokat szenvedtek, az porolt legjobban. Kecskemétiek voltak, de azért ilyen tanyaiak. Helvécia, Ballószög, aztán ezökön az ilyen távoli tanyákon laktak. Saját maguké­ban laktak, de elmönt a férfi, aratni, azért hogy itten megszörözte az egész évi kenyérit, a gabonán körösztül. Azok a lányok vagy azok a fiúk meg elmöntek azért, hogy mégis jó volt valamire az a pénz, amit kerestek. A bandagazda szödte össze azt a ... nem tudom hány embört, a gépészt nem meg a fiitőt nem, de a többi embört igen, azt mind ő. A gépész volt az, aki alkudott velünk. Mikor tudott jönni ugye csépölni, a szerint kapta a százalékot. ... A gép az kirészelte, tegyük föl a 6 százalékot. Na most akkor annak a fele volt az övéké, a másik fele a gépé volt. És azt egy nagy ponyvára leterítötték és vékával kapta mindönki mikor rákerült a sor, egy vékát. Élelmet hoztak magukkal, volt olyan is, de legtöbbször mink gazdák adtuk nekik a főtt ételt. Vagy ha nem kapott főtt ételt, akkor meg kiadtuk a főznivalót. Nagyon vegyes volt, például birkát vágtunk, akkor egy fél birkát kaptak egy ebédre, a másik felit be köllött vinni a tanyába ... és azt az arató ette meg vagy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom