Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Wicker Erika–Knipl István: Középkori falvak a császártöltési határban

CUMANIA 21., Kecskemét, 2005 95 WICKER ERIKA - KNIPL ISTVÁN KÖZÉPKORI FALVAK A CSÁSZÁRTÖLTÉSI HATÁRBAN Bánáti Miklós emlékének Császártöltés 1743. augusztus 11-én kelt telepítő levelében a kalocsai érsek kinyilvánította, hogy az „ eleddig pusztán álló ama birtokunkat, melyen egykor, a régi időben Császárt Tőtés nevű falu állt, a német nemzetből származó [...] alattvalókkal telepítjük és népesítjük be [...] ezek az idegenből jövő emberek, mint alattvalók nemcsak a mi és a mi érsekségünk hasznára fognak települni az ezidőtájt puszta faluba, Császár Tőtésre, hanem ezzel a köznek is hasznára lesznek. " Csá­szártöltés nagy helytörténésze, Bánáti Miklós véleménye szerint „minden bizony­nyal igaza van az alapítólevélnek, hogy a mai község helyén egy ősi Császártöltés állott, ettől kapta az új település a nevét. " 2 Ma azonban már tudjuk, hogy sem a falu, sem a neve nem idősebb a 18. század első harmadánál. Nemcsak a középkori írott forrásokban nem tűnik fel ez a név, 3 de a töltési határ régészeti terepbejárása sem mutatott ki középkori települést a falu lakott területén és annak közvetlen környezetében. 4 Nem jelzi egy 1743 év előtt készült térkép sem, mely e területen a Csákányfu és a Császár tó helyeket tünteti fel. 5 Bár egyes vélemények ennek korábban ellentmondtak, 6 bizonyos, hogy a Csá­szártöltés elnevezés már legalább 10 évvel azelőtt használatos volt, mielőtt a falu­alapító Schweibert Miklós 1743-ban a kalocsai érsek engedélyével „45 ház háza­népe erejéig " 7 betelepítette a falut, azaz „ a Császártöltés helynév jóval régibb, mint maga a mai Császártöltés község. Hivatalos iratban már 1734-ben előfordul Császártöltös puszta^ Ugyanebben az évben kelt a szomszédos Kecel telepítő levele, melyben az új falu határait délen a „ Csalay vagy Császár Töltéssi határ "-ig jelölték ki. 9 Egy hajósi anyakönyvi bejegyzésből tudjuk, hogy „1735. aug. 29-én Csasartetishen egy Johann Baptisatus-Georgius nevű fiú született. A szülők rovata ma is kitöltetlen, csak ez a szó olvasható abban: 'educillatores in Csasartetisch ' ' Császártöltés helység Patasics Gábor kalocsai érsek által kiadott telepítő kontraktusa. In: BÁRTH János 1997a. 79. 2 BÁNÁTI Miklós é. n. 39., 46. 3 „A múlt század (ti. a 18. század) első felében keletkezett egészen új telep. A török világ előtt helyneve sem fordul elő. [...] Bél Mátyás 1734-ról még nem szól róla. " GALGOCZY Károly 1877. 283. 4 ARNOLD Erzsébet - KNIPL István 2003. 12.; KNIPL István 2004. 5 BÁNÁTI Miklós 1981. 182. 6 Flach Pál véleménye szerint „...a Császártöltés elnevezés csak az alapítás után született meg, és az 1730-as években nem volt használatos. " BÁNÁTI Miklós 1981. 25. 7 Császártöltés helység Patasics Gábor kalocsai érsek által kiadott telepítő kontraktusa. In: BÁRTH János 1997a. 81. 8 TÍMÁR Kálmán 1940b. 2. 9 Kecel helység Patasics Gábor kalocsai érsek által kiadott telepítő levele. In: BÁRTH János 1997a. 68.

Next

/
Oldalképek
Tartalom