Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Gábor Ildikó: Az iparosból lett vállalkozó – Beretvás Pál (1825–1883)

CUMANIA 21., Kecskemét, 2005 175 GÁBOR ILDIKÓ AZ IPAROSBÓL LETT VÁLLALKOZÓ Beretvás Pál (1825-1883) 180 évvel ezelőtt született id. Beretvás Pál, aki szállodájával alapozta meg a család hírnevét, (s melyet később fia, ifj. Beretvás Pál szőlész-borász öregbített híres pincészetével és boraival.) Kecskemét XIX-XX. századi történetében meghatározó volt a Beretvás csa­lád 1 szerepe. Jellemző a szállodájuk és a család közkedveltségére, hogy - bár az ifjabb Beretvás már 1902-ben bérbe adta szállodáját, 2 és 1924-ben meghalt - szál­lodájukat még az 1950-es években is „Beretvás"-nak nevezték. Az idősebb Beretvás a város méltatlanul elfeledett alakja, hiszen semmilyen önálló cikk vagy tanulmány sem emlékezik meg róla; a Kecskeméti életrajzi lexi­kon 3 sem említi külön, csupán a fiának szentelt címszó alatt szerepel öt sorban. A Beretvás család történetének főbb vonalai aránylag jól nyomon követhetők a levéltári és könyvtári anyagban. A legbővebb forrást a közigazgatási iratok jelen­tik, melyek közül - az 1830 és 1884 közötti időszakot tekintve - 402 okmány foglalkozik velük, ezekből azonban - az 1950-es években történt nagyarányú selej­tezés miatt - ma már csak közel 200 lelhető fel. Ezen kívül a polgármesteri és köz­jegyzői iratok, városi szerződések, árvaszéki és egyesületi iratok, evangélikus és református anyakönyvek, valamint kecskeméti újságok szolgáltak a tanulmány forrásául. Az említett iratanyagban az okiratok számos fajtája megtalálható: adásvételi szerződés, adóhivatali kimutatás, árverési hirdetmény és jegyzőkönyv, beadvány, „becslevél", csendőri jelentések, elismervény, engedély, építkezési költségvetés, feljelentés, fellebbezés, gyámi számadás, haláleset-felvételi jegyzőkönyv, haszon­bérleti szerződés, határozat, hatósági bizonyítvány, hivatalos jelentés, jegyzőkönyv, kérelem, kihallgatási jegyzőkönyv, nyilatkozat, pénztári főkönyvi kivonat, számla, szerződés, tervrajz, vagyoni leltár, vándorkönyv, végrendelet, végzés, virilisek listája, zálogjog betáblázási és kitörlési engedély. 1 Az eredetileg Nagykörösről származó Beretvás család régi nemesi múltra tekinthet vissza: 1667-ben I. Leopold királytól kapták meg a címeres levelet. 2 BKMÖLVII.154 171/1902. 3 PÉTERNÉ Fehér Mária - SZABÓ Tamás - SZÉKELYNÉ Körösi Ilona 1992. 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom