Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Gábor Ildikó: Az iparosból lett vállalkozó – Beretvás Pál (1825–1883)

176 Gábor Ildikó Beretvás Pál szülei, testvérei Beretvás Sándor és Homokay Erzsébet 1809. november 28-án házasodott ösz­sze Kecskeméten. 4 Beretvás Sándor 1783 körül született. A 'faragó', 5 azaz ács- és kőművesmes­ter a város harmadik tizedében házzal, a külterületen pedig szőlővel rendelkezett. Szomszédjai Kovács János és Almási János - mindketten mesteremberek - egy vizsgálat során elmondták róla, hogy a céh tagjaként szorgalmasan folytatta mes­terségét, sőt Almási - kapcsolatuk erősségét bizonyítandó - azt is előhozta, hogy szomszédját halálakor ő helyezte be a koporsóba. 6 Homokay Erzsébet 1792-ben, ágostai hitvallású családba született Kecskemé­ten. Mivel ekkor még templomuk nem volt a városban, ezért a református anya­könyvbe vezették be nevét. 7 Házasságukból tizenegy gyermek született, de csak hat élte meg a felnőttkort, négy fiú és két leány. 8 Az apához híven a fiúk is mind iparosmesterek lettek: János építőmester volt, a levéltárban fennmaradt 1854-es tervrajzok alapján egy emeletes vendégfogadót és fürdőházat 9 tervezett a vasútállomás mellé, ez azon­ban - ismeretlen okok miatt - nem valósult meg. Egyszerre több legény dolgoz­hatott nála, mert 1857-ben a csendőrség azért vette elő a mestert, mert nem ő, vagy a céhmester őrizte hét legényének (öt helybeli és két vidéki) vándorkönyvét, hanem mindegyik magánál tartotta. 10 Pál 1825. december 10-én, kilencedik gyermekként született. 11 Építőmester és vendéglős, az evangélikus egyház presbitere, egyházának és templomának bőkezű támogatója, virilisként a törvényhatósági bizottság és a pénzügyi bizottság tagja, 12 akinek a pályáját a következő fejezetekben ismerhetjük meg. Józsefiiok az iratok tanúsága szerint 1860-64 körüli időben kocsmája és borki­mérése volt a városban. 13 Az irattári mutatóból kiderül - bár az iratok hiányoznak ­hogy többször meggyült a baja a csendőrséggel ellenszegülés miatt, vagy a záróra semmibevételéért. 14 A fiúk közül ő vette meg a közárverésre bocsátott apai házat. 15 4 EV. AK. I. kötet 16.p. 4. bej. 5 BKMÖL IV. 1504c. 1830. III. 6. 6 BKMÖL IV. 1504c. 1844. III. 154. 7 REF. AK. II. kötet 209. p. 65. bej. Bár ő maga úgy tudta, 1790-es születésű. BKMÖL IV. 1609b. 8734/1856; 98/1866. 8 BKMÖL IV. 1609b. 8734-1856. 9 BKMÖL XV. 15. Beretvás János fogadó és fürdőház terve. 10 BKMÖL IV. 1609b. 8353/1857. " EV. AK. I. kötet 75. p. 25. bej. 12 KIS János - SZILÁGYI Tibor (szerk.) 1992. 13. BKMÖL IV. 1904. 23.cs ., 28.cs . BKMÖL IV.1905. 2., 3. d. Hirdetmények. 13 BKMÖL IV. 1943. 640, BKMÖL IV. 1609b 6445/1860. 14 BKMÖL IV. 1609b. 1464, 4881/1859; 2544/1860. 15 BKMÖL IV. 1609b. 7155/1873.

Next

/
Oldalképek
Tartalom