Bárth János szerk.: Cumania 19. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2003)

Filus Erika: A kiskőrösi „Gondűző” borlovagrend

CUMANIA 19., KECSKEMET, 2003 345 FILUS ERIKA A KISKŐRÖSI „GONDŰZŐ" BORLOVAGREND A kiskőrösi „Gondűző" Borlovagrend 1994-ben alakult kiskőrösi szőlészek­ből, borászokból, borbarátokból, akik a szőlőtermesztést és a borászatot szívügyük­nek tekintik. A néprajzi szakirodalomban tudomásom szerint eddig alig foglalkoztak a bor­lovagrendek kutatásával, a kiskőrösi rendet eddig nem vizsgálata senki, pedig egy­formán jól megfigyelhetők a társadalomnéprajzi és a folklór vonatkozásai is. Alföldi lévén szívügyemnek tekintem, hiszen családom több generáció óta foglalkozik szőlő­termesztéssel. Személyesen is kötődöm a kiskőrösi „Gondűző" Borlovagrendhez, hiszen szőlész édesapám tagja a rendnek, így testközelből tapasztalom azokat az erőfeszítéseiket, amelyekkel megpróbálják átformálni a közvéleményt. Úgy gondo­lom, ha valaki meghallgatja az érveiket, félreteszi az előítéleteit, ha megkóstol egy pohár jó alföldi bort, ha megtapasztalja a kiskőrösiek vendégszeretetét, akkor már megérte a sok fáradtság. A dolgozat elkészítéséhez a résztvevő megfigyelő szerepet választottam, így belülről is részese lehettem a lovagrend életének. Fotókat és videofelvételt készítet­tem az avatási ceremóniákon 2000, 2001. és 2002. években és elkísértem a tagokat Opusztaszerre, a hagyományos Vince-napi vesszővágásra. Jelen voltam a közgyűlé­seken, néhány évzáró vacsorán, a zászlós bor kiválasztásánál és az egyéb meg­beszéléseken. Sok segítséget kaptam édesapámtól, Filus Jánostól, Lapid László nagymester­től és Varga Attilától, a ceremóniamestertől. 1. BORRENDEK A KÖZÉPKORI EURÓPÁBAN ÉS NAPJAINKBAN Európában már a középkorban alakultak bor(lovag)rendeknek nevezett csopor­tok, melyek a bor kultuszának, a borvidékek hagyományainak ápolását tűzték ki célul. Mindezekhez szorosan hozzátartozott a lovagi erények gyakorlása, tehát a hűség, az odaadás és a mértékletesség. 1 1960-ban alakult a Bacchusi Borrendek Nemzetközi Szövetsége, melynek Párizs a székhelye. Olyan tagokkal büszkélkedhet, mint az USA, Kanada, Anglia, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Hollandia, Portugália, Ausztria és Magyar­Dr. TERTS András szíves közlése alapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom