Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

Archeológia - Wicker Erika–Kőhegyi Mihály: A katymári XVI–XVII. századi rác temető

CUMANIA 18., KECSKEMET, 2002 5 WICKER ERIKA - KŐHEGYI MIHÁLY A KATYMÁRI XVI-XVII. SZÁZADI RÁC TEMETŐ 1 „Múzeumunk külső munkatársa, Kőhegyi Mihály gimn. tanuló jelentette, hogy Katymáron, a téglagyár melletti bányában évek óta folyamatosan leletekre buk­kantak. A téglagyár agyagtelepén kb. 120x200 m-es területen folyik az. anyag ki­termelése 3 m mélységig. Ennek a területnek délkeleti sarkában [...] az agyagkör­nyezettől jól elváló fekete földdel teli, égetett falú gödröket találnak. [...] A behozott cserépdarabok „neolitikusoknak" látszanak." 2 „A csontokat, cserépedényeket a bánya szélére hajigálták, ahonnan azok a kitermelt bányába visszakerültek, s a felszínen szétszóródtak. Innen szedte össze Kőhegyi Mihály gimn. tanuló e most már csak szórványanyagot. Munkások bemondása szerint ez a cserépanyag mint­egy 50-60 sírból való. " Mindez 1952-ben történt. Mivel az ezt követő nyolc év alatt a Katymár-tégla­gyári bányából folyamatosan termelték ki a földet, - az inkább rövidebb, mint hosszabb - hét régészeti leletmentés csak a sírok egy részének feltárását tette lehe­tővé . (I. tábla ) ' A lelőhely az ásatási dokumentációjában Katymár-Téglagyár néven szerepel. Mivel azonban írásos adatok szerint a települést már a tárgyalt időszakban is a mai nevén hívták, - a címben legalábbis - indokolt a lelő­hely ennél pontosabb megnevezésének (téglagyár) elhagyása. 2 Sólymos Ede levele 1952. január 4-én. In: ZALOTAY Elemér 1952. 15. 3 ZALOTAY Elemér 1952. 2-3. old. 4 Katymár-téglagyári leletmentést Kőhegyi Mihály az alábbiak szerint foglalta össze: „/. Végezte Zalotay Elemér dr. 1952-ben. Feltárta az 1-6 sírokat, a munkások által összegyűjtött anyagot szarmatakorinak, a sírokat X-XÍI. századinak véli. Kronológiai szempontból azonban nem mer határozott állást foglalni!• •• 1 ­11. Zalotay Elemér. Megállapítja, hogy két sírmező van itt: egy II. századi jazyg és egy XIV—XV. századi. Feltárásra került a 11-37. sír. [...]- III-IV. Komáromy József feltárta a 38-60. sírokat. Megállapított egy szarmata telepet (39 gödör kibontva)!...] - V- Szabó György (vezette a feltárást - WE) - VI. Zalotay Elemér feltárta a 63-87. sírokat. XIV-XV századinak véli őket. " KŐHEGYI Mihály ásatási dokumentációja 1960. KJM RA 99.830 1-2.old.; - Bár 1958-ban a bányamunka - és ezzel együtt a lelőhely elhordása - folyama­tos volt, régészeti feltárásra nem került sor. KŐHEGYI Mihály ásatási dokumentációja 1958. KJM RA 69.234; - Az 1960-as (VII.) leletmentés során sikerült még néhány sírt megmenteni. KŐHEGYI Mihály ásatási dokumentációja 1960. KJM RA 99.830. Az I. leletmentés dátuma a vázlaton II. 14-17., a szövegben 11-15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom