Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

Archeológia - Wicker Erika–Kőhegyi Mihály: A katymári XVI–XVII. századi rác temető

A FELTÁRÁS SZAKASZAI I-II. LELETMENTÉS: 1-6. sírok, 7-10. sírok, 11-37. sírok (Zalotay Elemér, Szabó György 1952) A Katymár-téglagyári temető I. leletmentésére 1952. február 11-15. között került sor. Ekkor már az újabb bánya területén 6 folyt a földkitermelés, melynek so­rán száznál több sír pusztulhatott el. Ennek legalább fele szarmata temetkezés volt, mert a munkások ennyi edénymellékletes sírra emlékeztek. „Fémtárgy elvétve akadt. A sírok mostanáig ritkásan jelentkeztek és irányításuk sem egységes. Job­bára DNy-EK, de volt több, melynek iránya pontosan Ny-K-i. Koponyák mindig Ny, illetőleg DNy-on voltak. A vázak elhelyezéséről megfigyeléseket nem tudtak csinálni, csupán az tűnt fel nekik, hogy némelyik [...f rövid sírveremben volt. " A leletmentés első szakaszában Zalotay Elemér feltárta az 1-6. sírokat, me­lyek mellett szarmata településnyomokat is dokumentált 8 (III. tábla 1., II. tábla 1.). Négy hónap múlva az állandó homokbányászás miatt szükségessé vált a régészeti munka folytatása: „...a bánya északi fala, melyben akkor a hat sír jelentkezett, négy méterrel eltolódott, s ebben a szelvényben fordultak elő azok a sírok, melyek­ről a későbbi jelentések szólnak. A feldúlt sírok száma egyesek szerint tíz, mások szerint nyolc, de csak négyről lehet valami érdemlegeset megállapítani. " Ez a négy fel nem tárt sír kapta a 7-10. sorszámot. A június 8-28. közötti II. leletmen­tésen - részben Szabó György részvételével - került sor a 11-37. sírok feltárására (1-^1. kép, II. tábla 2., III. tábla 2., VII. tábla 1-6.). III-IV. LELETMENTÉS: 38-60. sírok (Komáromy József 1953) A következő év telén - talán Zalotay más elfoglaltsága miatt - Komáromy József január 28-31. és február 23-27. között két alkalommal is vezetett lelet­mentést, s kénytelen volt megállapítani, hogy a „ ...munkások az elmúlt időszakban (Zalotay 1952. június 28-i utolsó leletmentési munkája után) több csontvázat, egy szarmata sírt is közte és több hulladékgödröt találtak. [...] Az utolsó leletmentés jelzett ideje óta a sárgaföld-bányászás megszakítás nélkül folyt. " 10 A feltárás 23 sír és több szarmata gödör mentését eredményezte (IV. tábla 1-2.) 6 „Az eddig kitermelt terület két részre oszlik. Egy régebbi, abbahagyott bányára és egy újabb, mintegy négy éve művelés alá vett területre. A régi bánya földjéből kerültek ki a lóval eltemetett sírok (sic! - WEJ, melyeknél azonban a régebbi munkások bemondása szerint nem találtak semmit. A népi fantázia azonban aranypatkókról és pénzekről tud. " ZALOTAY Elemér 1952. 2. 7 ZALOTAY Elemér 1952. 3. 8 ZALOTAY Elemér 1952. 8-14. 9 ZALOTAY Elemér ásatási dokumentációja 1952. KJM RA 69.231 2. old. 0 KOMÁROMY József ásatási dokumentációja 1953. KJM RA 69.237. 1. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom