Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

Etnográfia - Bihar Mária: Fóliás kertkultúra Kunszálláson

CUMANIA 18., KECSKEMET, 2002 359 BIHAR MÁRIA FÓLIÁS KERTKULTÚRA KUNSZÁLLÁSON* E dolgozatot hálás tisztelettel ajánlom mentorom, Dr. Bellon Tibor (1941-2002) emlékének. BEVEZETÉS Ma már szinte mindannyiunk számára természetes, hogy az év bármely szaka­szában minden különösebb erőfeszítés nélkül friss zöldségekhez juthatunk a piaco­kon, zöldségeseknél. Arra azonban már kevesebben gondolunk, hogy ezekben a primőrzöldségekben ne csak távoli, mediterrán országok exportcikkeit, hanem a hazai fóliás gazdálkodás termékeit lássuk. Azok, akik a Duna-Tisza közén utaz­gatva látták már, hogy egyes településeket fóliasátrak százai vesznek körbe, a há­zak közé is beékelődve, valamelyest képet kaptak arról, hogy egy korántsem elha­nyagolható, virágzó mezőgazdasági kultúráról van szó. A primőráru-termelés az egyik legjövedelmezőbb ága a zöldségtermesztésnek. Magyarországon 2000-ben 2653 hektáron 37 680 gazdaságban foglalkoztak primőr zöldségtermeléssel. Dol­gozatomban szülőfalum, Kunszállás virágzó fóliás kertészkedését szeretném be­mutatni, a fóliás gazdálkodás mezőgazdasági alapjaival és történeti előzményeivel kiegészítve. Az ismertetés kiemelt szempontjául a munkaszervezet, munkaszerve­zés kérdését választottam. Kutatásaimat Kunszálláson és a vele szomszédos Fülöpjakabon, Bugac-Felső­monostorhoz tartozó Veréb nevű határrészen és Kiskunfélegyháza XI. kerületében, Galamboson végeztem. Fő indítékom az volt, hogy Kunszállás és a Duna-Tisza közi homokhátság lakóinak jelentős része foglalkozik fóliázással. Kunszálláson családtagként, alkalmi munkásként, közvetlen fogyasztóként pedig szinte az egész falu kapcsolatban áll a fóliázással. Kunszálláson jelenleg a polgármester, az alpol­gármester és a képviselőtestület néhány tagja is foglalkozik, foglalkozott fóliás gazdálkodással. A vidék számosy'd/ menő vállalkozásának alapja a fóliázás volt. További indíttatást kaptam munkámhoz a kutatás során felmerülő újabb és újabb kérdésektől, mivel ezek arról győztek meg, hogy egy önmagán is túlmutató tanulságokkal szolgáló jelenségről van szó. Ilyen újabb kérdéskörként jelentek meg A tanulmány a Pro Renovanda Culture Hungáriáé Diákok a Tudományért Szakalapítvány támogatásával készült. Központi Statisztikai Hivatal Magyarország mezőgazdasága a 2000. évben. Területi adatok. 2000. 240-270.

Next

/
Oldalképek
Tartalom