Bárth János – Wicker Erika szerk.: Cumania 16. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1999)

Közlemények - Balogh Csilla–Kőhegyi Mihály: Fajsz környéki avar kori temetők I.

248 északi részén jelentkeztek az avar kori temető sírjai kb. 45 m szélességben. A le­letmentést végző Zalotay Elemér nem tartózkodott a területen folyamatosan, csu­pán a földkitermelés ütemének megfelelően, a felső humuszréteg eltávolítása után hetenként l-l napra érkezett ki és ekkor elvégezte az adott 1,5 m széles sávba eső sírok bontását és dokumentálását. A munka körülményei megnehezítették a lelet­mentést: sok fontos részletre nem derült fény, alapos megfigyelésekre nem mindig nyílt lehetőség, több sírt a munkálatok során feldúltak, elpusztítottak. A kedvezőt­len feltételekkel magyarázható, hogy sem a dokumentálás, sem a leletek megmen­tése nem volt egészen szakszerű. A 1,5 m-es sávba jelentkező sírokra nem bontott rá az ásató, ezért a sírgödröknél azok hosszadatait nem rögzíthette. A sírok leírásá­hoz előre gyártott sírlapokat használt, amit sokszor hiányosan töltött ki és több esetben a mellékletek elhelyezkedéséről sem tett említést. A temetőtérképet a 1,5 m széles kutatóárkok rajzainak összeillesztésével készítette el,azonban ennek elle­nére az összesítőtérképen sok pontatlanság figyelhető meg. Néhány sírszám duplán szerepel, ugyanakkor vannak olyan sírok, amelyeknél nincsen szám. A 64 - 70. sírokat Zalotay kiérkezése előtt megsemmisítették, ezért ezek elhelyezkedését a korábban előkerült sírok rendszerének figyelembevételével rakta térképre. A nedves talajból a leletek megmentése nem mindig sikerült, a rosszul égetett edények felszedése több esetben is lehetetlen volt. A föld nagy nedvesség­tartalmának következménye volt az is, hogy az antropológiai anyag gyakorlatilag felszedhetetlen volt, a csontok szétmállottak. Sírleírások 1. sír: T.: Ny-K, Sz.: 50 cm, H.: -, M: 105 cm. Ad. nő. Bolygatatlan. Hanyatt, nyújtott helyzetben fekvő rendkívül rossz megtartású váz. Melléklet: nincs. 2. sír: T.: Ny-K, Sz.: 50 cm, H.: -, M.: 90 cm. Juv. Bolygatatlan. A keskeny tégla­lap alakú sírgödörben hanyatt, nyújtott helyzetben rossz megtartású csontváz fe­küdt. Valószínűleg szerves anyagba szorosan becsavarva helyezték a sírba. Mellék­let: 1. A jobb bokánál edény (m.: 10,5 cm, volt á szá j.: 9,6 cm, á fenék .: 8,3 cm) állt. A kézzel formált, durva fazék kivül szürkésbarna foltos, belül szürke színű, anyaga edénytörmelékkel soványított, pereme kissé kihajlik, széle ujjbeggyel elsimított. Ép. (I. táblai.) 3. sír: T.: Ny-K, Sz.: 70 cm, H.: -, M.: 195 cm. Ad. férfi. A munkások által bolyga­tott. Keskeny, mély téglalap alakú aknasírban hanyatt nyújtott helyzetben rossz megtartású robusztus csontváz feküdt. Melléklet: 1. A sírban köpüs vaslándzsa (h.: 16,2 cm, 10,4 cm) volt a fanyél maradványával. ( I. tábla 2.) 2. Deréktájon ovális alakú, csuklós szerkezetű, öntött bronz csat (h.: 6,7 cm, sz.: 2,9 cm) volt, a pajzs alakú csattesten indamintával. (I. tábla 3.) 3. Deréktájról öntött bronz indamintás nagyszíj vég (h.: 9,1 cm, sz.: 2,7 cm) került elő. (I. tábla 4.) 4. Ugyanonnan 3 öntött

Next

/
Oldalképek
Tartalom