Bárth János – Wicker Erika szerk.: Cumania 16. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1999)

Közlemények - Balogh Csilla–Kőhegyi Mihály: Fajsz környéki avar kori temetők I.

249 bronz pajzs alakú, indadíszes csüngős veret (h.: 4,7 cm, sz.: 3,5 cm) is előkerült. (I. tábla 5.) 5. A garnitúrához tartozott még 3 db indadíszes lyukvédő (h.: 2,7 cm, sz.: 2,4 cm) is. (I. tábla 6.) 6. A medencében 2 db öntött bronz indás kisszíj vég (h.: 2,4 cm, sz.: 1,5 cm) volt. (I. tábla 7.) 4 7. A karon vas karperec került elő. (II. tábla 9.) 5 4. sír: T.: Ny-K, Sz.: 60 cm, H.: -, M.: 155 cm. Juv. Bolygatatlan. Keskeny akna­sírban hanyatt, nyújtott helyzetben fekvő elkorhadt csontváz volt. Melléklet: nincs. 5. sír: T.: Ny-K, Sz.: 58 cm, H.: -, M.: 150 cm. Ad. nő. Bolygatatlan. Keskeny, téglalap alakú aknasírban hanyatt, nyújtott helyzetben fekvő csontváz volt. Mellék­let: nincs. 6. sír: T.: Ny-K, Sz.: 61 cm, H.: -, M.: 162 cm. Ad. nő. Bolygatatlan. Keskeny, téglalap alakú aknasírban hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű, rossz megtartású csont­váz volt. Melléklet: 1. A sírból egy vöröses színű, homokkal soványított, korongolt edény (m.: 15,8 cm, á szá j.: 8,6 cm, á fené k-: 6,7 cm) került elő. Nyaka tölcséres, pere­me lekerekített, kiöntőcsücsökkel ellátott. Az edény teste alig gömbös, a vállánál többszöres bekarcolt párhuzamosokkal díszített. Ragasztott. (I. tábla 8.) 7. sír: T.: Ny-K, Sz.: 50 cm, H.: -, M.: 110 cm. Juv. Bolygatatlan. Keskeny, tégla­lap alakú sírban hanyatt, nyújtott helyzetben fekvő, igen rossz megtartású csontváz volt. Melléklet: nincs. 8. sír.: T.: Ny-K, Sz.: 60 cm, H.: -, M.: 140 cm. Ad. nő. Bolygatatlan. Keskeny, téglalap alakú aknasírban hanyatt, nyújtott helyzetben rossz megtartású csontváz feküdt. Melléklet: 1. A nyak körül 2 sárga korong alakú, 1 szemes és 5 hurokfolya­tott szemesgyöngy volt. (I. tábla 9.) 2. A mellkason aranyozott bronzgömb (h.: 2,7 cm) került elő, amihez három-ágú foglalat kapcsolódott. (I. tábla 10.) 9. sír: T.: Ny-K, Sz.: 60 cm, H.: -, M.: 110 cm. Ad. nő. Bolygatatlan. Keskeny aknasírban hanyatt, nyújtott helyzetben rossz megtartású csontváz feküdt. A karok szorosan a mellkas mellett helyezkedtek el. A koponyánál barnás elszíneződés jelentkezett. Melléklet: nincs. 10. sír: T.: Ny-K, Sz.: 65 cm, H.: -, M.: 115 cm. Juv. nő. Bolygatatlan. Keskeny, téglalap alakú aknasírban rossz megtartású csontváz feküdt hanyatt, nyújtott hely­zetben. A koponyánál barnás elszíneződés szerves anyagra utalt. Melléklet: 1. A koponya két oldalán l-l vékony, töredékes bronz fulkarika (á.: 1,7 cm) volt. (I. tábla 11.) 2. A bal vállcsonton erősen oxidálódott, ismeretlen rendeltetésű vastöre­dék került elő. 4 A publikációban említés történik még egy kisszíjvégről, ami a munkások kezén elkallódott (ZALOTAY Elemér 1961.3.) 5 Az ásató a dokumentációban és a publikáció sírleírásaiban is feltüntette ezt a tárgyat, sőt egy ép vaskarperec a rajzokon is szerepel, azonban a leltárkönyvben bevezetésre nem került. Ezzel ellentétben a 17. sír leltározásakor a síregyüttesben szerepel egy karperec töredék (Itsz.: 59.4.23.), amiről azonban sehol máshol nem történik említés. Elképzelhető, hogy a 17. sír leletei közt feltüntetett karperectöredék eredetileg a 3. sírhoz tartozott, A sírleíráskor említés történik még egy edényről, ami a lábfejnél volt, azonban ez a tárgy nincs a régészeti gyűjteményben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom