Bárth János – Wicker Erika szerk.: Cumania 16. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1999)

Közlemények - Balogh Csilla–Kőhegyi Mihály: Fajsz környéki avar kori temetők I.

CUMANIA 16., KECSKEMET, 1999 247 BALOGH CSILLA - KŐHEGYI MIHÁLY FÁJSZ KÖRNYÉKI AVAR KORI TEMETŐK I. (A Fajsz-Ártér és a Fajsz-Kétágköz lelőhelyek) E dolgozat megírásakor több cél vezérelt minket. Részben az alább ismertetésre kerülő lelőhelyek közlésével szerettünk volna valamit lefaragni abból a hiányból, ami a Duna-Tisza közéből eddig előkerült avar kori lelőhelyek közöletlenségéből ered. Másrészt a két lelőhely olyan területen található — mindkettő közvetlenül a Duna mai medrének bal partja mellett helyezkedik el — ahonnan kevés régészeti anyag ismert. S e tény kapcsán szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy a Duna-Tisza közének avar kori lelőhelyei vizsgálatakor megfontolás tárgyává kell tenni azt, hogy az ismert lelőhelyek közül azok, amelyek közvetlenül a két folyó mentén helyezkednek el, a 6-9. században a két folyam közére estek-e, vagy sem. A Fajsz-Ártér avar kori temető nem közöletlen, de néhány szempontot figyelembe véve újraközlése indokolt: az eredeti publikáció kis példányszámban jelent meg és ma már nehezen hozzáférhető 1 , a sírleírások igen szűkszavúak, a rajzos táblák hiányosak és jónéhány tárgy meghatározása is bizonytalan. A temetőrész jelen publikálása az említett tanulmányon kivül a dokumentációk felhasználásával történt 2 , a táblákon pedig erről a lelőhelyről származó, a bajai múzeum régészeti gyűjteményében megtalálható valamennyi tárgy szerepel. 3 A temetőrész elemzésekor sok lényeges momentumot másképpen látunk és értelmezünk, mint tette azt az ásató. Dolgozatunk második részében az innen mindössze 8-9 km-re délre lévő másik lelőhely, a Fajsz-Kétágköz leleteinek ismertetését tesszük meg. Két sírról és néhány szórványról lévén szó, elemzésre, nagy átfogó fejtegetésre nem vállalkozunk. FAJSZ-ÁRTÉR Fájsz községtől kb. 4 km-re északra, a bátyai határban 1957. és 1958. évek folyamán az Árvízvédelmi Igazgatóság gáterősítő munkát végzett. A töltéshez szükséges földet az ártérben kijelölt 100 x 100 m-es területről termelték ki. A bá­nyászat kézi erővel történt 1,5 m széles sávokban 2 m mélységben. A bányaterület Dr. ZALOTAY Elemér: A fajszi avarkori temető. Népkutató Füzetek. A Szakszervezetek Bács-Kiskunmegyei Tanácsának tudományos és kultúrlális kiadványai. 12-13. 1961. 2 Katona József Múzeum Régészeti Adattára Itsz. : 69.260-262. 3 Türr István Múzeum Régészeti Gyűjtemény ltsz.: 59.4.1.-110.

Next

/
Oldalképek
Tartalom