Bárth János szerk.: Cumania 15. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1998)

Néprajz - Kőhegyi Mihály–Nagy Janka Teodóra: Bács-Kiskun megyei jogi népszokások (Forrásközlés és forráselemzés)

CUMANIA 15., KECSKEMÉT, 1998 349 KŐHEGYI MIHÁLY - NAGY JANKA TEODÓRA BÁCS-KISKUN MEGYEI JOGI NÉPSZOKÁSOK (FORRÁSKÖZLÉS ÉS FORRÁSELEMZÉS) A jogi néphagyományok gyűjtésének új szakaszát jelentette 1939 és 1948. között a Györffy István professzor által kezdeményezett és az igazságügyminisz­térium által támogatott jogi népéletkutatás. 1 E speciális néphagyományok és ­szokások egy-egy területre koncentrálódó gyűjtése már korábban is a kutatók elképzelései között szerepelt, de mind tematikai, mind területi, mind módszertani szempontból átfogó módon ekkor került először a szakemberek érdeklődési körébe. 2 A gyűjtők részéről speciális ismereteket feltételező kutatás kezdeményezőinek és irányítóinak a kérdőívkészítéstől a gyűjtők körének meghatározásán keresztül az anyag értékeléséig számtalan előre nem látott nehézséggel kellett megküzdeniük. 3 Az első felhívásra mindössze negyvennégyen jelentkeztek, a második, majd az 1942-ben kiadott harmadik felhívás eredményeként az év végéig több mint 140 gyűjtőtől mintegy 85 jelentés érkezett az igazságügymisztériumba. 4 A mai Bács-Kiskun megye területéről 8 gyűjtés ismert. 5 Már az első felhívás visszhangra talált e területen, mert a kalocsai törvényszék elnöke, dr. Bélágyi József és bírótársa, dr. Bárány László 1941-ben jelentést tett végzett munkájáról. A kalocsai kir. ügyész, dr. Kurdi János mellett ugyancsak ebben az esztendőben gyűjtött a megye mai területén dr. Csemez József bácsalmási járásbíró, dr. Váry István kecskeméti ügyvéd, valamint a mozgalom egyik szellemi irányítója, dr. Papp László, akinek nagy visszhangot keltő, a továbbiakban gyűjtési útmutatóként is használt kiskunhalasi magán- és büntetőjogi anyaga 1941-ben nyomtatásban is megjelent. 6 1 A mozgalom történetének, törekvéseinek és eredményeinek vizsgálatával bőséges irodalmat közölve részletesen foglalkozunk munkáinkban: KŐHEGYI Mihály - NAGY Janka Teodóra 1994.; 1995/a; 1995/b; 1997; 1998. ­NAGY Janka Teodóra 1995. 2 BAROSS János 1905 - MATTYASOVSZKY Miklós 1904 - SZENDREY Ákos 1929; 1936/a; 1936/b ­TAGÁNY1 Károly 1919 - VÁJNA Károly 1907. 3 OL К 579 IM 30.051/1939.I.M.I.SZ. első felhívás, OL К 579 IM 59.296/1939. 4 OL К 579 IM 33.704/1940. I.M.III.sz. második felhívás, OL К 579 IM 71.729/1942. I.M.I.sz. harmadik felhívás, OL К 579 IM 17443/1943. Az alábbi gyűjtések a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában és az Országos Levéltárban található jegyzékek, illetve jelentések alapján: Dunáninneni Sárköz (Kalocsa, Foktő, Úszód, Homokmégy): dr. Kurdi János (elveszett) - Jánoshalma: dr. Csemez József 1 p. OL К 579 - Kiskunhalas: dr. Papp László, Bp., 1941. ­Kecskemét: dr. Váry István (elveszett) - Kerekegyháza: dr. Kispál Ferenc 7 p. EA 1187 - Ókécske: dr. Bárány László 6 p. EA 1191 - Öregcsertő: dr. Bélágyi József 4 p. EA 1186 - Solt: Sárközi Sándor (Dunaföldvárral, Bölcskével és Madocsával együtt) OL К 579/EA 1180. 6 PAPP László 1941.

Next

/
Oldalképek
Tartalom