Bárth János szerk.: Cumania 15. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1998)

Néprajz - Bereznai Zsuzsanna: „Kecskemét gyarapszik – Nagykőrös haragszik”. A két szomszéd város vetélkedése

CUMANIA 15., KECSKEMÉT, 1998 307 BEREZNAI ZSUZSANNA "KECSKEMÉT GYARAPSZIK - NAGYKŐRÖS HARAGSZIK" A KÉT SZOMSZÉD VÁROS VETÉLKEDÉSE Ha ismered magad -- az jó, de ha ismered a többieket is -- az még jobb. (közmondás ) Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd alföldi mezővárosok történelmi múltjában sok hasonló vonást találunk. Nem véletlenül említik őket együtt a történelmi források már a 14. századtól kezdődően. Különösen Kecskemét és Nagykőrös fejlődése mutat számos hasonlóságot, noha Kecskemét nyitottabb város volt, Nagykőrös pedig megőrizte zártságát ~ társadalmi, vallási és gazdasági téren ~ a 19. század második felében is . Cegléd azonban a 18. századtól kezdve eltérő fejlődési utat járt be. 1 E három szomszédos település a környező alföldi mezővárosokhoz képest kedvezőbb helyzetbe került a török hódoltság idején. A törökkel szembeni önvédelem erősítette az összefogást, de a török kiűzését követően a három város kapcsolatát már az ellentétek jellemzik? Különösen Kecskemét és Nagykőrös között alakult ki ellentét, melynek több történelmi összetevője is volt. 3 A néphagyomány szerint a két város ellentéte a török időkre nyúlik vissza. E szerint addig , amíg a török keményen sarcolta Kecskemétet, Kőrös főzte a törököknek a salétromot, csinálták a puskaport a törököknek. Ennek fejében Nagykőrös kiváltságokat élvezett. 4 Valójában mindhárom város földje igen salétromos , de ez a kár mellet hasznot is hajtott nekik. A török hódoltság idején salétromot kellet szállítaniuk a töröknek Budára. 5 Első híradásunk 1597-ből szól arról, hogy a törökök szükséget szenvedtek lőporban , ezért biztonságuk megerősítése és tehermentesítése fejében kötelezték Nagykőrös mellett Kecskemétet és Ceglédet is a salétromgyártásra. 6 1 NÓVÁK László 1986. 7-9., NÓVÁK László 1982. 15-21. 2 NÓVÁK László 1986. 7-8. 3 E témakör értelmezése kapcsán BALANYI Béla nyugalmazott múzeum- és levéltárigazgató volt segítségemre. Köszönöm szíves útmutatásait. 4 saját gyűjtés , 1997 5 NÓVÁK László 1986. 25-26. 6 NÓVÁK László 1994. 81.

Next

/
Oldalképek
Tartalom