Bárth János szerk.: Cumania 15. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1998)

Néprajz - Fehér Zoltán: A bátyai antropomorf kapufélfák és szemantikai kapcsolataik

CUMANIA 15., KECSKEMÉT. 1998 249 FEHÉR ZOLTÁN Diószegi Vilmos emlékének A BÁTYAI ANTROPOMORF KAPUFÉLFÁK ÉS SZEMANTIKAI KAPCSOLATAIK A MAGYAR FARAGOTT OSZLOPOK A magyar népi kultúra faragott oszlopai - a ház tartóoszlopa (boldoganya) 1 , a tornácfa 2 , a sírjel 3 , a kerítés és kapufa 4 - archaikus díszítésük s a mögöttük gyanítható mitikus képzetek miatt régóta vonzották a kutatók figyelmét. Amiért itt a kapufélfák egyik jellegzetes fajtájával foglalkozom, azért is teszem, mert egyrészt róluk szinte csak leíró jellegű közlések jelentek meg, másrészt pedig hasonlóságuk miatt rendszerint csak utaltak rájuk az emberalakú fejfák említése során. A sírjelek hatalmas irodalmában ez természetes, de a díszes székelykapuk és fedeles kiskapuk is jóval nagyobb figyelemben részesültek, mint az egyszerűbb faragott kapuoszlopok, íme, néhány példa. Viski Károly pl. részletesen ismerteti a székelykaput, az emberalakú kapufélfákról azonban mindössze azt jegyzi meg, hogy azok gyakran hasonlítanak egyes sírjelekhez. 5 Hasonlóan tesz Kós Károly Ékes fej fáinkról írva. "A háromszéki kapufélfa sík ábrázolású női alakjának tagolása a gombos fejfákéval azonos, mell, törzs, gyöngyfüzér, nyak, kör alakú fej tetején tulipánnal." 6 Ugyanő a Székely sírfák kérdéséről с tanulmányához emberalakú kapubálványok rajzait is közli, megjegyezve hozzá: "a székely kapufélfa dekoratív asszony-ábrázolása, a fejfák tagolására emlékeztet (tulipán, kör idomú fej, nyak, mell, törzs, stb.)" 7 Szinte Gábor tanulmányában az ú.n. székelykapuról ad alapos tájékoztatást, s csak mellékesen tesz említést az emberalakú süveges formájú kis kapulábakról. 8 Kútvölgyi Mihály szép fotóalbuma legfőképpen fedeles kiskapuk képeit közli Erdélyből, 9 így Péterfy László kísérő szövege is ezek díszítését ismerteti 10 , pedig e díszes fedeles kiskapuk mellett gyakran szerényen meghúzódnak az emberalakú kapubálványok is. Nagy Dezső a magyar fejfatípusok számbavétele 1 GARAYÁkos 1911. 221-248. VAJDALászló 1951. 50-72., BERZE NAGY János 1958. 287-299. 2 VISKI Károly 1941-43., KÓS Károly 1978. 13-98. 3 NOVAK László 1980. (és irodalomjegyzéke) 4 A székelykapuról: KÓS Károly 19727a 13-91. Az emberalakú kapufélfáról: PÁLOS Ede 1906. 161-193., THAIN Sándor 1910., TORBÁGYI-NOVÁK József 1926. 169-178. 5 VISKI Károly 1941-43. II. 302. 6 KÓS Károly 1975. 182. 7 KÓS Károly 1972,/b 236. 8 SZINTE Gábor 1909. 6. tábla 9 KÚTVÖLGYI Mihály 1987. 10 PÉTERFFY László 1987. 157-167.

Next

/
Oldalképek
Tartalom