Bárth János szerk.: Cumania 14. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1997)

Henkey Gyula: Akasztó népességének etnikai embertani vizsgálata

314 Járomívszélesség. Az akasztóiak járomívszélessége (arcszélessége) a 146.37 mm-es magyar férfi és a 139.59 mm-es női átlaggal csaknem teljesen megegyező. Morfológiai arcmagasság. Az akasztóiak arcmagassága mindkét nemnél kissé alacsonyabb a 121.29 mm-es magyar férfi és a 111.52 mm-es női átlaghoz képest. (A morfológiai arcmatgasságot az orrgyöktől az állcsúcsig mérjük.) Állkapocsszögletszélesség. Az akasztóiak e mérete mindkét nemnél kissé széle­sebb a a 112.64 mm-es magyar férfi és 105.62 mm-es női átlagnál. Orrmagasság. Az akasztóiak orrmagassága mindkét nemnél kissé rövidebb, mint az 53.89 mm-es magyar férfi és a 49.89 mm-es női átlag. Orrszélesség Az akasztóiak e mérete a 35.90 mm-es magyar férfi és a 32. 74 mm-es női átlaghoz közeli. Fejjelző. A fejjelzőt úgy számítjuk ki, hogy a fej szélességet megszorozzuk 100-zal és utána elosztjuk a fejhosszal. Az akasztóiakra és általában a magyarokra a rövid fejjelző a jellemző. A kissé hosszabb és némileg kevésbé széles fej miatt az akasztóiak fejjelzője kisebb mértékben rövid, mint a 85.30-as magyar férfi és a 86.16-os női átlag. Arcjelző. Az akasztóiak arcjelzője mindkét nemnél széles, hasonlóan mint a a magyaroknál általában (f. 82. 55, n. 79.97). Az arcjelzőt úgy számítjuk ki, hogy a morfológiai arcmagasságot 100-zal szorozzuk, majd elosztjuk a járomívszélességgel (arcszélességgel). Orrjelző. Az akasztói férfiak orrjelzője a közepes alsó határába esik, a nőknél keskeny. A magyar átlag férfiaknál 66.86, nőknél 65.87, mindkét nemnél keskeny. (Orrjelző=Orrszélességxl00:orrmagasság.) Járomcsont alakja. Az akasztóiak többségére a frontálisan lapult (előreálló) járomcsont a jellemző, ami az egyik keleti eredetű örökségünk. Ez a forma férfiak­nál kisebb, nőknél nagyobb arányban észlelhető Akasztón, mint a magyar átlag (f.63. 6%, n. 65.4%). Homlokprofil. Az akasztói férfiak és nők túlnyomó többségére a meredek hom­lok a jellemző. E forma gyakorisága az akasztóiaknál még kissé nagyobb, mint a magyaroknál általában (f. 85.4%, n. 92.8%). Orrhát profilja. Akasztói férfiaknál egyenes, konvex (domború), konkáv (ho­morú), nőknél egyenes, konkáv, konvex az előfordulás sorrendje. A vizsgált összes magyaroknál a konvex (f. 41.7%, n. 24.9%) gyakorisága nagyobb, az egyenesé (f. 48.5%, n. 52.7%) és a konkávé (f. 9.8%, n. 24.9%) kisebb. Orrhát kiemelkedése. Az akasztóiak túlnyomó többségénél az orrhát közepesen kiemelkedő. Az általam vizsgált magyaroknál a közepesen kiemelkedő forma kisebb (f. 73.3%, n. 87.5%), az erősen kiemelkedő nagyobb (f. 25.8%, n. 8.8%) arányban észlelhető. Tarkó profilja. Az akasztóiak túlnyomó többségére az enyhén domború tarkó a jellemző. Hasonló a helyzet az összes magyaroknál is (f. 68.2%, n. 78.7%).

Next

/
Oldalképek
Tartalom