Bárth János szerk.: Cumania 14. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1997)

Csík Antal: A lőcsös parasztkocsi készítése Kiskunmajsán

CUMANIA 14., KECSKEMET, 1997 181 CSÍK ANTAL A LŐCSÖS PARASZTKOCSI KÉSZÍTÉSE KISKUNMAJSÁN A közlekedés és teherszállítás alapvető eszközével, a kocsival több kutató is foglalkozott. Tisztázták alapvető típusait, meghatározták főbb jellemzőit, leírták a nagyobb kocsigyártó központokat. A klasszikus néprajzi irodalomban is megtaláljuk a kocsik leírását. Például Győrffy István: Magyarország tárgyi néprajza с kötetében röviden ugyan, de a kor kutatási színvonalán ismerteti a kocsi és szekér típusait és alkatrészeit. A Magyar Néprajzi Lexikon címszavakra bontva alkatrészenként kidolgozta a kocsival kapcso­latos tudnivalókat. Az 1931-ben megjelent P. Szandtner Tibor: A magyar kocsizás című monográfiájában főleg a kocsihajtásra fekteti a hangsúlyt, de figyelmére méltó a típusismertetése. Tarr László: A kocsi története című munkájában az egész európai kocsi fejlő­déstörténetéből ad áttekintést külön-külön típusok és alkatrészek mélységéig, a kocsi feltalálásától a múzeumba kerüléséig. Az újabb kutatások feldolgozásai közül Pusz­tainé Madár Ilona: Szekér készítés és használata a székelyföldi Atyhán és az alföldi Sárrétudvariban című összehasonlító munkája teljes mélységben tárja fel az adott kis táj kocsigyártását. Több helytörténeti monográfia foglalkozik az iparosság tevékeny­ségével a mezőgazdasági eszközöket készítő kovácsok és bognárok munkájával. Jellemző, hogy korlátozott terjedelmük miatt szinte alig jutnak tovább a gyártott eszközök és alkatrészeinek a felsorolásán. Egy-egy bővebbre szabott monográfiában jut csak hely a kocsi és alkatrészeinek a bemutatásra. Ehhez szeretnék dolgo­zatommal hozzájárulni vidékünkön még elérhető kocsigyártók és felhasználók segít­ségével. A vizsgált típus fejlődése az 1940-es évek végén megállt, megrekedt több okból, elsősorban az előtérbe kerülő nagy teherbírású, olcsó előállítású, strapabíró különféle méretű gumiskocsik megjelenésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom