Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - Kulcsár Valéria: Honfoglalás kori gyermeksír Lajosmizséről

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 75 KULCSÁR VALÉRIA Honfoglalás kori gyermeksír Lajosmizséről (LELETMENTÉS AZ M5 útnál II.) 1 1988-ban megkezdődött az M5 autópálya lajosmizsei szakaszának építése. A föld­munkák több régészeti lelőhelyet veszélyeztettek, köztük a községtől ÉK-re eső Kónya-majornál (más néven: Kossuth Tsz központi majorja) elhelyezkedő dombot is, amely a terepbejárás során a 16. számot kapta. 2 A lelőhely az autópálya K-i oldalán terül el a 63. és 64. km között. (1. kép) Az útépítés a D—É-i irányban húzódó halmot csaknem teljes kiterjedésében érintette, ami nagy területen végzett leletmentést tett szükségessé 1987—88-ban. Az ásatás elsősorban a halom Ny-i lejtőjén és a dombtetőn zajlott: főleg kelta telep- és szarmata temetőobjektumok kerültek elő, kisebb részben szarmata, Árpád- és középkori telepjelenségek Az e lelőhelyen egyedülálló honfoglalás kori temetkezést a dombtető É-i részén találtuk a leletmentés utolsó fázisában, amikor a felső talajréteget — az objektumok jelentkezéséig — tolólapos dózer távolította el. A tárgyalt objektumok foltjai a mai felszíntől 50 cm-re váltak láthatóvá. A 25. sírt (2. kép) egy szarmata gödörre ásták rá. Ez utóbbi, a 91. objektum — formája amorf, kiterjedése bizonytalan — a benne talált színes üveggyöngyök és csonttöredékek alapján kirabolt szarmata sír lehetett. Szuperpozíciós volta miatt a 25. sírnak kivehetetlen volt a foltja, kivéve a fej feletti 20—25 cm-es keskeny sírgödör részt, amely halvány feketés, szétkenődött foltként jelentkezett. A sír tájolása Ny—K, 280—100°. Átlagos mélysége a jelentkezéstől 15 cm. H.: 160 cm, sz.: 40 cm, a sír K-i kiszélesedő részében 55 cm. Az eltemetett infans II. korú gyermek legfeljebb 7 évet ért meg. Mindkét szemüregben 2. fokozatú cribra orbitális a NATHAN-HAAS beosztás szerint. 3 1. Az M5 autópálya nyomvonalában végzett leletmentéseket sorozatban kívánom közzétenni. Az első közlés: KULCSÁR Valéria—VÖRÖS István 1989. 2. Biczó Piroska terepbejárási naplója, KJM Régészeti Adattár 88. 649. 3. NATHAN, H.— HAAS, N. 1966. Az embertani anyag meghatározását Pap Ildikónak köszö­nöm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom