Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - Kulcsár Valéria: Honfoglalás kori gyermeksír Lajosmizséről

76 KULCSÁR: HONFOGLALÁS KORI GYERMEKSIR . . . 1. KÉP. A LELŐHELY A váz némileg — talán állatjárással (erre utal az is, hogy a zabla egy állatjárat­ból került elő) — bolygatott volt. A jobb alkarcsont és a bal láb csontjai elmozdul­tak eredeti helyzetükből. A bal alkarcsont hegyes szögben felhajlítva a mellkason feküdt. A temetkezésből a következő leletek származnak. 4 1. A koponyától ÉNy-i irányban, az É-i sírfalhoz támaszkodva vas heveder­csat. Pecke hiányzik. H.: 5,9 cm, sz.: 4,9 cm, téglalap átmetszetű keretének vastag­sága: 0,5 cm. (I. tábla 5., 3. kép l.) 5 2. Az előbbi mellett, enyhén megdöntött helyzetben fakengy el fülének bronz­ból készült merevítő vereté: 4 bronznittel összeerősített, 2 ívelt háromszög alakú 4. A leletek a Katona József Múzeumban találhatók a 90. 1. 153—164. leltári számon. Restaurálá­sukat Herczeg Ágnes végezte. Az antropológiai anyagot a Természettudományi Múzeum Embertani Tárában, az archeozooló­giai anyagot a Magyar Nemzeti Múzeum Archeozoológiai Gyűjteményében őrzik. 5. A rajz Benke Zsolt munkája, fotó: Kiss Béla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom