Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - H. Tóth Elvira: Eredmények és problémák Bács-Kiskun megye avar kori kutatásában

42 H. TÓTH: EREDMÉNYEK ES PROBLÉMÁK . . . podott. Közülük jelentősebb a megyénk határán feltárt tatárszentgyörgyi 5 na­gyobb késő avar temető részlet 52 sírjának leletanyaga, melynek feldolgozása elkészült és megjelenésre vár. Dunaegyháza—Újsoltról (l.t.l-7;2.t.l-9.) Tázlár— Windecker dűlőről késő avar sírok pusztulását sejtetik a megmentett leletek 6 (10. 1.1-8; ll.t.1-11.). E mellett a Kiskunmajsa — kőkúti 7 (3.Í.1; 4.t.6) leletmentésből és a kunbaracsi 8 szórványleletekből is kerültek késő avar tárgyak a múzeumba (3.t. 2—4.). Ezekkel együtt is azonban a súlyos veszteségeket szenvedett gyűjte­mény újjáteremtése, s a terület avar korának történeti értékelése egyaránt újabb hiteles leletegyüttesek feltárását követelte meg. Az ismert körülmények folytán korszerű feltárásokról nem minden esetben beszélhetünk, a leletanyag azonban, mellyel az elmúlt évtizedekben gazdagodtunk igen jelentős. Az avar kor időrendjében haladva a lóáldozattal történt temetkezésre valló, Imrehegy 9 határában előkerült zablapárra, kopjára és hurkos fülű kengye­lekre kell utalnunk; a leletkörülmények folytán a temetkezést sajnos nem sikerült felkutatnunk. Fülöpházán 10 úttest alatti cső vezetéskor kora avar kori férfi sír pusztult el, melyből sima préselt ezüst övgarnitúra darabjait és hosszú harci kést sikerült megmenteni. A kecskeméti Sallai utcában 11 rangos, a VII. század dereká­ról származó férfi sírt tártunk fel. A temetés céljára aranylemezekkel rangosított karikásvégű kardjának csak bronz függesztői hiányoznak. E leletek sorából sőt a hazai leletanyagból is messze kiemelkedik a Kunbábonyban 12 előkerült kagáni sír" összegyűjtött anyaga. A leletek egyrészének szembetűnő hun kori öröksége talán a készítés tágabb időhatáraira vall, egyes párhuzamainak tovább élése azonban a VII. század második felében, vagy utolsó harmadában történt temetés mellett szól. Ezt látszik megerősíteni a kagáni sír közelében a hitelesítés alkalmával feltárt és még feltehetőleg az avar korban kirabolt második férfi sír szerényebb, de jelentős ránkmaradt leletanyaga is 13 . Sajátos módon e sírok egyes darabjainak párhuzamait a hazai leletanyagból csupán a Kunbábonytól légvonalban mintegy 8 km-nyire fekvő Kunpeszér—Fel­sőpeszéri úti avar temető korai avar sírcsoportjából ismerjük 13/a . A lelőhely feltéte­lezésünk szerint a közel 100 éve előkerült peszér—adacsi leletek akkoriban nem 5. KISS György (1959) (Szakdolgozat) (ELTE) 1959. KJM. A. 64. 49.; KOVRIG Ilona (1978) kézirat; H. TÓTH Elvira 1990. Az alább említett lelőhelyek lehetőség szerint teljes összefoglaló adatait tartalmazza, a további hivatkozásokban nem ismertetjük. 6. RISZTICS Emília ásatása 1950. KJM.A. 68. 741. ltsz. 69.5.1.—69.5.24.; 69.17.1.—69.17.5. 7. BÁLINT Béla ásatása 1958. KJM.A. 69. 292. ltsz. 58.2.29.-58. 2.30. 8. BÁLINT Béla gyűjtése 1954. ltsz. 60.1.1.—60.1.5. 9. HORVÁTH Attila leletmentése 1965. KJM.A. 89. 678. ltsz. 65.27.1.—65.27.5.; HORVÁTH Attila—H. TÓTH Elvira— V. SZÉKELY György: 1988. 43. 10. HORVÁTH Attila—H. TÓTH Elvira leletmentése, ltsz. 84.10.1.—84.10.11. 11. H. TÓTH Elvira (1980) 117—152. H. TÓTH Elvira (1981) 11—33. 12. H. TÓTH Elvira (1972) 143 168. H. TÓTH Elvira (1971) Budapest—Kecskemét. 13. H. TÓTH Elvira (1984) 10—20. H. TÓTH Elvira 1989. kézirat. 13a. H. TÓTH Elvira (1985).

Next

/
Oldalképek
Tartalom