Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - H. Tóth Elvira: Eredmények és problémák Bács-Kiskun megye avar kori kutatásában

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 41 H. TÓTH ELVIRA Eredmények és problémák Bács-Kiskun megye avar kori kutatásában A 60-as években, nem volt túlságosan könnyű helyzetben az avar kor kutatója Bács-Kiskun megyében, illetve a Kiskunságban. Számba véve, hogy mire építhet, egy sor negatívumba, elsősorban a háború okozta pusztítások következményeibe ütközött. így a rangos Páhi 1 korai avar leletek mellett amelyekre Fettich Nándor korai munkájában csak szemelvenyesen utal, a gátéri 2 nagy és hosszú életű temető is súlyosan károsodott. A leltárkönyvek pusztulásával a megmaradt anyag is más kisebb leletegyüttesekhez hasonlóan lelőhelyes, vagy lelőhely nélküli szór­vány anyaggá vált. A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, a két háború között Kiskőrös és Kalocsa körzetében feltárt kisebb-nagyobb köznépi temetők igen jelentős, azóta az avar Corpus 1. kötetében megjelent leletanyaga akkor még feldolgozásra, közlésre várt, csakúgy mint a Csongrád megyei múzeumok szomszé­dos, illetve megyénk mai területéről származó leletegyüttesei. Az előbbiek közül a fejedelmi rangú bócsai, illetve keceli lelet, s az átlagos avar kori leletanyagból kiemelkedő kiskörös-vágóhídi temtő korszerű feldolgozására, illetve az ürbőpusztai és a keceli temetők elemzésére támaszkodhattunk 3 a korábbi publikációk anyaga és egy igen gazdag lelőhely térképet tükröző leletkataszter gyakran már nehezen ellenőrizhető adatai mellett. 4 A korszak ásatási lehetőségeit figyelembe véve nem mondhatjuk, hogy az avar kor kutatása megkülönböztetetten hátrányos helyre szorult, hiszen a kecskeméti múzeum a háború utáni helyreállítás, újraszervezés időszakában a leletmentések keretében újabb avar leletekkel gyara­1. FETTICH Nándor (1926) 8—20; CS. SÓS Ágnes (1961) 49. 21. 2. KADA Elek (1905) 360—364; (1906) 135—155; (1908) 207—221; 330—339. 3. LÁSZLÓ Gyula (1934) 140—141. LÁSZLÓ Gyula (1955); BÓNA István (1957) 155—174. CS. SÓS Ágnes (1958). 4. CSALLÁNY Dezső (1956).

Next

/
Oldalképek
Tartalom