Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Történelem - Székelyné Kőrösi Ilona: Tanyai iskolaépítési akció Kecskeméten 1926-ban

CUMANIA 13., KECSKEMÉT, 1992. 303 SZÉKELYNÉ KÖRÖSI ILONA Tanyai iskolaépítési akció Kecskeméten 1926-ban 1926. október 4-én délelőtt, Kecskemét Méheslapos nevű külterületén, az újonnan átadott tanyai elemi népiskola épülete mellett nevezetes esemény részesei lehettek a szép számban összegyűlt érdeklődők. Horthy Miklós kormányzó — Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és munkatársai, vármegyei és városi vezetők jelenlétében — a méheslaposi iskola felavatásával egyidejűleg 28 kecskeméti tanyai iskolát adott át rendeltetésének. Jelképes felavatása volt ez az ünnepség a Klebelsberg-féle iskolaépítési akció kezdetén — 1926 nyarán — az Alföldön felépült összes tanyai népiskolának is. Az 1925—30 között zajló akció a magyar oktatásügy történetének legnagyobb szervezett, központi irányítású akciója volt. Dolgozatomban a Kle­belsberg nevéhez fűződő iskolafejlesztési program kecskeméti vonatkozásait fog­laltam össze. KLEBELSBERG KULTÚRPOLITIKÁJA ÉS AZ 1926: VII. TC. A „nagy iskolaépítő", Klebelsberg Kunó, a két világháború közötti évek egyik meghatározó kultúrpolitikusa, 1922—1931 között állt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén. Egy évtizedes kultuszminiszteri tevékenységét, elméleti mun­kásságát és gyakorlati érzékét, szervezőkészségét számos korabeli kulturális re­form, új tudományos, közművelődési és oktatási létesítmények sora fémjelzi. A magyar közoktatásról már 1914-től kezdve — mint kultuszminisztériumi állam­titkár — igyekezett pontos képet kapni: felméréseket végzett, nagy statisztikai anyagot dolgoztatott fel az iskolák helyzetéről. Klebelsberg számos írásában és beszédében vázolta kultúrpolitikai elképzelé­seit és gyakorlati terveit. Németországi közgazdasági tanulmányainak és ottani mestereinek hatására meggyőződéssel vallotta, hogy a művelődés nem pusztán kulturális kérdés, hogy az életszínvonal, a termelési színvonal növeléséért a kultúr-

Next

/
Oldalképek
Tartalom