Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Régészet - Horváth Attila: 25 év régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 9 HORVÁTH ATTILA 25 év régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében* Huszonöt éve is elmúlt annak, hogy a Nemzeti Múzeum Kecskemétre hívta össze az első — a szarmatakor kutatásának kérdéseivel foglalkozó — régészeti táj konfe­renciáját. Ez alkalommal a Régészeti Társulat — ha némiképpen megkésve is — a múzeum előcsarnokában emléktáblával örökítette meg a kecskeméti születésű Posta Béla (születésének) centenáriumát és ínég táviratban üdvözölhette az élet határmezsgyéjéhez érkezett Szabó Kálmánt, akinek évfordulóját nemrégiben ün­nepelte méltóképpen szülővárosa, Kiskunfélegyháza múzeuma. Egy emberöltő hosszú idő, s elszomorító, hogy nemcsak professzorom dr. Banner János, de szegedi tanítványai nemzedékét és kortársaikat is milyen könyör­telenül megrostálta. így sorra elvesztettük a múzeum úttörő jellegű középkor kutatásában rövid idő alatt is maradandó értékeket feltáró Papp Lászlót, a romok­ból is szinte a teljes megsemmisülésből a kecskeméti múzeumot újjáteremtő Bálint Alajost, Komáromi Józsefet, és csaknem mindazokat akik ebben egykor segítőik voltak. Annak idején az a megtiszteltetés ért, hogy az ország vezető régészeinek népes csoportja előtt a tanácsosítás időszakának kezdetén számolhattam be tornyosuló gondjainkról, feladatainkról, és kérhettem tanácsukat szerény kereteink között megvalósítható terveinkkel kapcsolatban. Reálisan számot vetve nagy területű, s a nagyüzemi gazdálkodásra rohamléptekkel áttérő megyénkben az akadémiai támogatás hiányával és szerény, 55 ezer forintnyi megyei ásatási előirányzatunk­kal, mindenképpen a leletmentéseket kellett előtérbe helyeznünk. Ezek közül sú­lyozva kellett megoldanunk az egykori városi múzeumok, elpusztult gyűjtemények hiányzó anyagának pótlását, a korszakok közti hiátusok kitöltését. Ami azóta történt, arról azoknak is beszámolhatok, akik akkoriban még friss pályakezdőként voltak jelen. Jó érzés tudni, hogy jó néhányan közülük méltán *Előadás a Magyar Régészeti Társulat kecskeméti vándorgyűlésén (1990. június 23.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom