Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Néprajz - Bárth János: Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések

CUMANIA 12, 1990 457 BARTH JÁNOS Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések A magyar néprajzi irodalom fájának egyik legdúsabb lombozatú ága a népi állat­tartásnak és a pásztoréletnek állít emléket. Az elmúlt másfélszáz évben tengernyi könyv, tanulmány, cikk jelent meg a magyarországi pásztorok életéről, szokásai­ról. A népi állattartás és a pásztorélet hatalmas irodalmában jószerével alig talá­lunk régi pásztorszerződés-szövegeket. Ezt a hiányt igyekszünk pótolni alábbi rövid közleményünkkel. A közölt szerződések lelőhelye a Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár szerző­désgyűjteménye. Az egyezségeket, illetve „Szegődtetési feltételek"-et a kalocsai érseki uradalom tisztségviselői fogalmazták a XIX. század derekán. Az volt a szerepük, hogy írásba foglalva rögzítsék, dokumentálják az uradalom által megfo­gadott számadó pásztorok kötelességeit és járandóságait. 1. SZEGŐDTETÉSI FELTÉTELEK Melyek szerént Hajósi Csordás Páll a' Nagy Méltóságú Kalocsai Érsekség Anya Gullyájához Pásztornak, Számadó Gullyásnak felfogadtatott és pedig: 1. A szolgálat kezdetét veszi 1857-i Szent György napkor, és tart 1858-i Szent György napig, vagy is egy álló esztendeig. 2. Minden a' Nagy Gulyához tartozó Marhának őrzése és őriztetése Csordás Pálinak szoros és lelkiismeretes kötelessége, ezen szempontból Csordás Páll köteles magát a lentebb kijelelt elegendő cseléddel és jó erkölcsű, romlatlan egyénekkel ellátni, és még ekkor is kötelessége Csordás Pálinak a' Marha nyájjnál, folytonosan jelen lenni nyaralás és Telelés alatt egyaránt. Ez okból 3. Kötelessége Csordás Páll Öreg Gulyásnak a' Legeltetésnél a' Legelő minőségére ügyelve, minden veszélyes Helyektől a' marhát megóvni, rendessen itattni, sózattatni, és teleltetés alatt a' Takarmány netalántáni hiányos léttét felfedezni, annál is inkább minthogy a' Marháért kötelles felelősséggel, és Tellyes jót állással, minek tekintetében magát és minden vagyonát az ált.P. Törvények értelmében lekötötnek nyilvánittya. 4. Hűséges Szolgálat és szolgáltatás Csordás Páll Számadó Gulyásnak szoros kötelessége és

Next

/
Oldalképek
Tartalom