Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - Pálóczi Horváth András: A Balota pusztai középkori sírlelet

CUMANIA 11. 95 PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS A Balota pusztai középkori sírlelet Az Archaeológiai Értesítő hasábjain 1893-ban tette közzé H AMPEL József — nevét Hpl. aláírással jelezve — a Halas városához tartozó Balota pusztáról szárma­zójelentős Árpád-kori sírleletet, amely az év második negyedében került a Nemzeti Múzeum Régiségtárába. 1 A 161 db, főként ezüst és aranyozott ezüst viseleti tárgyból álló leletet a múzeum — a leltárkönyv június 21-i bejegyzése szerint — a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól váltotta meg, 15 frt 26 kr-ért. A vásárlást hivatalos becslés előzte meg 1893. április 28-án, ennek alapján Hampel József június 22-én felterjesztést intézett Pulszky Ferenc igazgatóhoz, és 20 frt-ért megváltásra ajánlotta a leletet. 2 A lelet sorsáról egyedül ezek a dokumentumok maradtak meg, a lelőkörülmények, a lelőhely közelebbi megjelölése ismeretlen. Valószínű, hogy a minisztériumba is hivatalos úton kerültek a tárgyak Halasról, olyan ember kezén keresztül, aki megbecsülte a régiségeket, máskülönben nehéz elképzelni, hogy a nagyszámú különféle tárgyat tartalmazó lelet együtt maradt volna. Ugyanezt mondhatjuk el az előkerülés egyébként ismeretlen körülményeiről is: a bizonyára egy sírhoz tartozó mellékleteket gondosan összegyűjtötték, így a sírlelet teljesnek látszik. HAMPEL József is egy sírból valónak tartotta a tár­gyakat. 3 Hogy Balota pusztáról a régiségek miért Budapestre és miért nem a halasi ev. ref. főgimnázium régiségtárába kerültek, amely ekkor már országos hírű gyűjte­mény volt — erre a kérdésre adatok híján nem áll módunkban válaszolni. A lelet gyors közzététele tárgyrajzokkal együtt azt jelzi, hogy jelentőségét 1. HAMPEL J. 1893. 368—370. A lelet teljes áttekintését adja az 56 tárgyat felvonultató rajzos tábla. Passuth Ödön munkája. — A leletből válogatott együttessel mutatja be NAGY Géza magyar viselettörténetében az Árpád-kori ékszereket. NAGY G.—NEMES M. 1900. 24. t. 2. A Magyar Nemzeti Múzeum régi iratanyaga, iktatószám: 238/1893. A mellékelt hivatalos becslés sorszáma: 599. Az ezüst és aranyozott ezüst tárgyak összsúlya 216,73 gr. 3. HAMPEL J. 1893. 368.

Next

/
Oldalképek
Tartalom