Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - T. Dobosi Viola–Kőhegyi Mihály–Krolopp Endre–Vörös István–T. Bíró Katalin: Felsőpaleolit telep Madaras-Téglavetőben, ásatások 1966–1974

CUMANIA 11. 9 Felsőpaleolit telep Madaras-Téglavetőben, ásatások 1966—1974. T. DOBOSI VIOLA—KŐHEGYI MIHÁLY KUTATÁSTÖRTÉNET 1966 tavaszán KŐHEGYI Mihály értesítette a Magyar Nemzeti Múzeum Adattá­rát, hogy Madarason, a községi téglavetőben, a bányagödör bontása közben állatcsontok, kőeszközök kerültek elő. VÉRTES László helyszíni szemléjén kb. 7 méter mélységben, bolygatatlan és homogénnek tűnő löszben egy tűzhely elszene­sedett foltját észlelte. A löszfal fejtése közben előkerült lófogak és a munkások által beszolgáltatott kőeszközök alapján jelentette, hogy egy felsőpaleolit (keleti gravet­ti) telep kis, bolygatatlan részletének előkerülése remélhető 1 . Javaslatára 1966. április 26—30 között DOBOSI Viola hitelesítő ásatást végzett a lelőhelyen. Feltárt kb. 14 m 2 felszínt, kétszeri bontásban, s megtisztítot­ták a bányafal profilját a kultúrréteg magasságában 2 . Az ásatásról előzetes beszá­moló készült 3 . 1967-ben HORVÁTH Attila és TÓTH Elvira több napos régészeti szemléjü­kön, május 10-én látogatták meg a lelőhelyet. Megtudták, hogy a munkások újból faszénszemcséket, szilánkokat, csontanyagot gyűjtöttek s a leleteket átadták KŐ­HEGYI Mihálynak 4 . Közben az előző évi ásatás során gyűjtött természettudomá­nyos anyagról elkészültek a feldolgozások, megérkezett a faszenekből mért radio­karbon kormeghatározás, s az eredményekről összegző dolgozat jelent meg 5 . 1969-ben a téglavető munkásai leletek előkerüléséről értesítették KŐHEGYI Mihályt. A május 23-ai terepszemle eredménye: az időközben — átmenetileg — gépesített földkitermelés a telep további részletét bolygatta, illetve semmisítette 1. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, 863—05—14/1966. Vértes László kiszállási jelentése. 2. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, XV. 155/1966. 3. T. DOBOSI V. 1966/67. 5—11. 4. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, XVIII. 271/1967. 5. T. DOBOSI V. 1967. 184—193.

Next

/
Oldalképek
Tartalom