Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - T. Dobosi Viola–Kőhegyi Mihály–Krolopp Endre–Vörös István–T. Bíró Katalin: Felsőpaleolit telep Madaras-Téglavetőben, ásatások 1966–1974

10 T. DOBOSI—KŐHEGYI: FELSOPALEOLIT TELEP .. . meg. A falban egy további tűzhely foltja látszik 6 . Május 26—29 között végzett ásatás során az 1966-os településrészletnek mintegy folytatásaként feltártak 12 m 2-t, s ettől a települési folttól keletre, 16,5 méterre további 5 m 2-t (3. ábra) 1 . A sértetlenül meghagyott perem feltárása és dokumentálása után megtisztították a bányafalat a kultúrréteg szintjében, de a löszben nem észlelték annak a jelét, hogy a települési felszín folytatódik befelé. 1970-ben a lösz kitermelésével áprilisban érték el a kultúrréteg mélységét. Április 27—29 között két, átlag 80 cm széles lépcső feltárására került sor. A szélső sávot a munkások a telep szintjéig lebontották, a következő, szintén 80 cm széles lépcsőt 1,5 méterrel magasabban meghagyták. Az így felszaba­dult területen egy ló medencéjét és gerincoszlopának összefüggő csigolyasorát tárták fel. Eszközanyag nem került elő, tűzhelynek, égett foltnak sem volt nyoma. A medence és a nagy összefüggő csont a település peremére enged következtetni: a tűzhelyek forgalmas környékén aligha maradhatott volna meg ilyen állapotban. A szükséges rajzok és mérések után ismét a bányafal megtisztítása következett. A kultúrréteg folytatódásának nem volt jele. A téglavető munkásai megígérték, hogy továbbra is az eddigi figyelemmel végzik a földkitermelést, s értesítést küldenek újabb leletek előkerüléséről 8 . 1974 a felsőpaleolit-telep feltárásának újabb állomása. KŐHEGYI Mihály értesítést kapott, hogy a téglavetőben sötét, faszenes csíkot észleltek a munkások. A lelőhelyet KROLOPP Endre malakológus és DOBOSI Viola tekintette meg. Ezúttal már nem a kultúrréteg szintjében bolygattak meg további tűzhelyfoltokat, hanem a településtől független, feltehetően természetes eredetű tűz nyomait jelen­tették. 9 Ezek az ősemberi településekhez nem köthető, szórványos faszénszemcsék­kel jelzett szintek többnyire más löszprofilokban is észlelhetők. Az 1974-es terep­szemlén a bánya feltárt profiljának végigvizsgálásakor nem találtak régészeti je­lenséget. A települési felszín nagyságához képest elhúzódó feltárás oka a téglavető munkarendjében keresendő. Az 1966-ban mintegy 22 méter, 1974-re több mint 30 méterre szélesedő (1. ábra), a bányatalptól számított 10-12 méter magas profilt munkavédelmi szempontból lépcsőzetesen bontották. Egy-egy kitermelési időszak­ban (fagytól fagyig, kora tavasztól késő őszig) a teljes profilnak mintegy 80-100 cm széles sávját bontották le. Eltekintve az 1968-as rövid, gépesített időszaktól, ez a löszmennyiség volt elegendő a téli téglaégetéshez. A feltárás ütemezésével ehhez a bányaművelési ritmushoz kellett alkalmazkodni. Egy-egy alkalommal csak a 6. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, 863—05—5/1969. Dobosi Viola és Kocztur Éva kiszállási jelentése. 7. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, XIV. 167/1969. 8. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, XIII. 193/1970. 9. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár, XXI. 1987/1974

Next

/
Oldalképek
Tartalom