Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - T. Dobosi Viola–Kőhegyi Mihály–Krolopp Endre–Vörös István–T. Bíró Katalin: Felsőpaleolit telep Madaras-Téglavetőben, ásatások 1966–1974

CUMANIA 11. 45 T. DOBOSI VIOLA Madaras-Téglavető felsőpaleolit telep, régészeti feldolgozás TELEPÜLÉSI JELENSÉGEK A lelőhely Madaras községtől délre, a mesterséges mederben folyó Kígyós patak déli partján nyitott községi téglavetőben van. Itt egy felsőpaleolit átmeneti vadász­tanya részletét tártuk fel, több éven keresztül. (I. tábla, 1. ábra.). A kultúrréteg a bányatalp felett, 170-180 cm magasságban, vízszintesen húzó­dott, a jelenkori beásásokkal bolygatott humusz alatt 6-7 méteres mélységben. A kultúrréteg minősége mindenben megfelel a hazai tapasztalatoknak. 1966-ban az erősen átégett, vagy szétszórt faszénszemcsékkel színezett csíkot a profilban 6 méter szélességben figyelhettük meg. A kultúrréteg vastagsága 5-6 cm, a szokatlan mélység ellenére helyenként recens gyökerekkel szennyezett. Két bontási szintben tártuk fel, felszínrajzunk a két szint összevonásával készült (2. ábra). A szétszórt, nem túl nagy mennyiségű összetört állatcsont, konyhahulladék megtartása gyenge, a löszben elég rosszul fosszilizálódtak. Csak a kissé megpörkölődött csontok megtartása jó. A kőanyag horizontális elrendeződése törvényszerűségeket nem mutat. A gyártási hulladékok és a szilánkok alapján bizonyos, hogy az eszközök legalább egy részét helyben készítették. Már az első ásatáson meggyőződhettünk róla, hogy a lelőhelyhez több lakó­hely „sátoralap" tartozik. Az akkor feltárt két tűzhelyfolt között 2,5 méter széles leletmentes sáv húzódott. Az 1969-ben részlegesen feltárt két tűzhely (3. ábra) két további lakóterületet képviselhet. Az 1970-ben in situ talált medence nem feltétlenül jelent újabb települési egységet. Ebben az évben már nem volt a kultúrrétegben tűzhely, a profilból gyűjtött szórványos faszénszemcsék az 1969 évi kultúrréteg folytatását, peremét is jelenthették. Ha nem vesszük figyelembe az 1967-es évből jelzett tűzhelyfoltok feltételes helyét — bár semmi okunk nincs kételkedni a munkások megfigyelésének helyessé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom