Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Történelem - Iványosi-Szabó Tibor. Kecskeméti statútumok II. (1710–1790)

CUMANIA 11. 207 IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Kecskeméti statútumok II. (1711—1790) Kecskemét mezőváros lakosainak életét szabályozó statútumok, rendeletek II. része a korábbitól merőben eltérő sajátosságokat mutató időszakot fog át. 1 A kö­zel két évszázados, háborúkkal és létbizonytalansággal, a lakosságnak és az anyagi kultúrának ismételt pusztulásával jellemezhető korszak után viszonylag nyugodt nyolc évtized köszöntött e vidékre. A békés fejlődés, a fokozatos gyarapodás merőben új lehetőségeket és erőteljesen megváltozott igényeket, korábban ismeret­len társadalmi-gazdsági ellentéteket eredményezett. 2 A viszonylag egységes fejlődési folyamat, valamint az a tény, hogy a francia forradalommal és a napóleoni háborúkkal egy sok tekintetben új vonásokat ered­ményező fejlődési szakasz jelentkezett a magyar történelemben, indokolja, hogy 1790-nel zárjuk az újabb forrásközlést. A város és lakossága rendkívül nagy változásokon ment át ezekben az évtize­dekben. Kecskemét Magyarország egyik legnépesebb városa lett, és egyben a legnagyobb mezővárosává vált. A viharos ütemű demográfiai fejlődés 3 a város irányításán belül a gondok újabb sorát eredményezte, ami szükségessé tette a magistrátus számára az érdekellentétek keretek közé szorítását és a központi igazgatás fokozottabb érvényesítését is. Egyébként a XVIII. században az élet minden területén bővült az állam és a központi igazgatás súlya. E nyolc évtized során merőben megváltoztak a cívis város gazdálkodási keretei, számottevően módosult lakóinak foglalkozása, 4 jelentősen átrendeződött társadalmának struktúrája. 5 1. Kecskemét XVIII. századi fejlődéséről, mindenekelőtt gazdasági helyzetéről igen fontos tájékoztatást nyújt HORNYIK: 1927. 2. A gazdasági változások egyes területeit mutatja be IVÁNYOSI: 1985, 1986, 1987 a) 3. A demográfiai fejlődésre vonatkozóan tájékozódást nyújt IVÁNYOSI: 1979, ill. 1987 b) 4. A cívisváros gazdálkodásának módosulásáról tájékoztatást nyújt IVÁNYOSI: 1987 c) 5. Részben a társadalom, részben a paraszti vagyon struktúrájának átrendeződését érzékelteti MOLNÁRNÉ: 1987.

Next

/
Oldalképek
Tartalom