Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Műtárgyvédelem - Áipliné Faragó Mária: Takács céhzászló restaurálása

CUMANIA 9. 503 ÁIPLI GYULÁNÉ Takács céhzászló restaurálása A céhzászló a kiskunfélegyházi Ótemplom plébániájáról 1 1978-ban került a Kis­kun Múzeum tulajdonába. Az 1845-ben készült zászló helyreállítását a múzeum időszaki kiállítása sürgette. Az egylapos-kétoldalú zászlót eredetileg fehér színű selyemdamasztból szabták. 2 Alakja nem sorolható be a fecskefarkú zászlók típusába, de hasonló azokhoz. 3 Körülbelül egyharmada téglalap alakú, kétharmada pedig fokozatosan egy csü­csökbe elkeskenyedik. Szerencsére a zászló festményét beépítették a selyemda­masztba így a kibontás után a festő restaurátor mint festményt a zászlótól függetle­nül restaurálta. 4 A kétoldalas festmény a téglalap alakú részben van elhelyezve és ezüst fémszálas paszománttal van szegve. A selyemdamaszt mindkét oldalát beterí­ti az arannyal festett ornamentika. A zászlót aranyszínű fémszálas rojt keretezi és a két sarkára bojtot gomboltak. Közel másfél évszázad alatt az idő viszontagságai­nak kitett zászló és a tárolás módja, nagyrészt hozzájárult a textília elszíneződésé­hez és megrongálódásához. A széleken kisebb javítások, foltozások találhatók. Különösen szakadozott volt a festmény fölött és alatt, valamint a csücsökrészben. 1 Az adományozó Oláh Károly kanonok volt. A zászlót a céhek megszűnéséig a templomban, azt követően a plébánia raktárában őrizték. 2 KMA 63.472.1. ltsz-ú. A takácscéh protocolluma 1841—1862. Megtudjuk, hogy már 1818-ban elhatározták az új zászló készítését, amely végül is Bécsben 1845 októberében készült el. A textília fehér színe miatt a színezékelemzés szükségtelenné vált. 3 A zászlók típusaival és a restaurálás menetével T. Knotik Márta: Zászlók restaurálásáról с írása foglalkozik. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 10. kötetéből, Veszprém 1971. 457—467 p. továbbá: Miilei Ilona: Egy 18. századi zászló restaurálása Múzeumi Műtárgyvédelem 9. Budapest 1981. — Kottász Istvánné: Esztergom vármegyei nemesi felkelő ezred zászlójának restaurálása, u. o. mint az előbbi 4 A festmény restaurálását Hódiné Lieber Gizella festő restaurátor végezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom