Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Műtárgyvédelem - Áipliné Faragó Mária: Takács céhzászló restaurálása

504 ÁIPLI GY.-NÉ: TAKÁCS CÉHZÁSZLÓ ... 1. A ZASZLO ÁLLAPOTA RESTAURÁLÁS ELŐTT (A. OLDAL) Az idők során nemcsak a damaszt károsodott, hanem az alapanyagra mindkét oldalon arannyal festett ornamentika is. Több helyen csak a festés nyomai marad­tak meg. A díszítő elemek a mozgalmas barokk stílusra emlékeztetnek. A zászló belső szélét viszonylag kisebb méretű díszítmény veszi körbe. Az elkeskenyedő csúcstól a festmény felé egyre növekszik, — az egész zászlót beterítő ornamentika — amíg végül eléri a kép magasságát. A festmény alatt zártabb növényi ornamen­tum, fölötte címer nyomai figyelhetők meg. A festmény egyik oldalán Szent Severinus püspök egész alakos ábrázolása látható a hagyományos püspöki öltözetben. Jobb kezében püspöki bottal, baljá­ban kinyitott könyvvel. A háttérben folyó látható, facsoportokkal a túlsó parton. Bal alsó sarkában jelölve van: S SERVENIUS OR. P. N. A másik oldalon egy vizitáció szereplőivel találkozhatunk. 5 A fő alakok Joachim, Anna 6 és Mária. A további két alak a szamarat málházó szolga és a botos pásztor vagy kereskedő mellék alakokként vannak jelen a kompozícióban. A céh irataiból tudjuk, hogy Bécsben készült, tehát a festmény feltehetően osztrák kismester munkája. A kép funkciója miatt a rúdon való használata következtében, valamint a ferde iránvú 5 A vizitáció jelenetének ikonográfiái meghatározásában Cifkáné Elischer Brigitta volt segítségemre. 6 A lexikonok szerint Annát, mint a kereskedők és takácsok védőszentjét is tisztelték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom