Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Numizmatika - Bíróné Sey Katalin: A keceli éremlelet

CUMANIA 9. 27 BÍRÓNÉ SEY KATALIN A keceli éremlelet 1934-ben a Pest megyei Kecel községben 1 került elő egy római több ezer darabos denarlelet. A találó az egykori „Magyar Királyi Főfemjelző Hivatalnak" adta át a leletet, amelyet onnan sikerült a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának megsze­reznie. A leletet 1935-ben Jónás Elemér publikálta olyan formában, hogy egy globális jegyzéket adott a dénárok császárok szerinti megoszlásáról. Részletesen azonban csak a leletben levő egykorú denáruíánzatokkal (36 db) foglalkozott 2 . A lelet darabszámáról eddig szándékosan nem beszéltünk. Jónás publikációjá­nak, az éremtári leltáraknak, az idevonatkozó aktáknak és a jelenlegi állapotnak a darabszámokra vonatkozó adatai eltérőek. 3 Röviden csak annyit, hogy e publi­káció 2 köztársasági dénárból, illetve Nérótól Julia Domnáig 2550 dénárt és 46 db egykorú denárutánzatot tartalmaz, (kat. 871—916) Ugyanis Jónás publikációjá­nak megjelenése után az Éremtár megvásárolt még 10 db denárutánzatot, amelyek a keceli leletből származtak. Jónás Elemért korai halála akadályozhatta meg abban, hogy a lelethez tartozó I— III. századi római dénárok meghatározását elvégezze. Az egész leletet az Érem­tárban őrizték tisztítatlanul, egy tömegben leltározatlanul. Csak az egykorú hami­sítvány-dénárok kerültek leltározva a gyűjteménybe. 1 Kőhegyi Mihály szíves szóbeli közléséből értesültünk arról, hogy a lelet nem pontosan Kecel községben került elő, hanem annak csak táján — valahol a Duna-parton. 2 JÓNÁS E. 1935. 254—262. 3 A lelet darabszámaira vonatkozó adatok ellentmondóak: Jónás E. 1935. 254. összesen 2816 db dénárt említ, ebből 36 db egykorú barbár utánveret. Ezek között 27 db kilyukasztott van, amelyek ékszerként szolgálhattak. Éremtári akta 33j 1936: összesen 2780 db dénárról beszél, amelynek súlya 8020 g volt. Az akta szerint 22 db lyukas érmet átadtak a leletből a Régészeti Osztálynak (Fettich Nándornak). Éremtári leltár: Az egykorú hamisítványokat az alábbi számokon leltározták: 65.1936.5 —46, 81.1935, 149.1936.1—2. és 30.1935.2. A dénárok tisztítás és meghatározás után az 1.1977.1—932 szám alatt vannak leltározva. A meghatározások egy részét néhai Pohl Artúr végezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom