Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Történelem - Szita László: A nemzetiségi iskolaügy alakulása a második világháború idején a visszacsatolt Bács-Bodrog vármegyei területeken, 1941–1944

CUMANIA 9. 257 SZITA LÁSZLÓ A nemzetiségi iskolaügy alakulása a II. világháború idején a visszacsatolt Bács-Bodrog vármegyei területeken 1941—1944 A NEMZETISÉGI ISKOLAPOLITIKA JELLEMZŐI A VISSZACSATOLT TERÜLETEN Egy korábbi dolgozatunkban a dualizmus kori Bács-Bodrog vármegye nemzeti­ségi iskolaügyének néhány fontos kérdését tekintettük át. 1 A tanulmány forrása az egykori Bács-Bodrog vármegye királyi tanfelügyelőségének Jugoszláviában őrzött iratai voltak. Elsősorban a tanfelügyelői látogatások jegyzőkönyveit, vala­mint iskolastatisztikáit használtam fel a kisebbségi iskolák belső életének, tartalmi munkájának felvázolásához. A nemzetiségek anyanyelvének kontinuitását, a nyelvük védelmében folytatott iskolai tanítási módszereket, a tanítói társadalom politikai mentalitását a nyelvi magyarosítási törekvések ellen, a kormányszintű oktatásirányítás nacionalista politikájának alakulását egy vármegye községeiben ezek a kevésbé használt forrá­sok szemléletesen tárják szemünk elé. Korábbi tanulmányunk és jelen közleményünk forrásai között lényeges jelleg és tartalombéli hasonlóság van. A II. világháború időszakában, a nemzetiségi népok­tatás történetének páratlan forrása, csaknem az egész trianoni országrész területére kiterjedően, Balázs Ferenc miniszteri nemzetiségi népiskolai felügyelő nemrég feltárt iratai, jelentései, amelyeket a VKM és a miniszterelnökség részére küldött. Balázs Ferenc 1938—1944 közötti időszakban tevékenykedett Baranya, Tolna, Somogy, Veszprém, Fejér, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bács-Bodrog vármegyékben. Évente 150—200 iskolát is meglátogatott, ellenőrizve a tanítási rendszerek (egysé­ges rendszer, majd 1941-től a teljes anyanyelvi tanítás) végrehajtását. A helyi iskolapolitikát, a kisebbségi kormányrendeletek végrehajtásának realizálását, az iskolák tantestületeinek politikai szemléletét, a falvakban a lakosság hangulatát az 1 SZITA L. 1983. 443^195.

Next

/
Oldalképek
Tartalom