Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Történelem - Szabó Zoltán: Kecskemét az első világháború idején

CUMANIA 9. 225 SZABÓ ZOLTÁN Kecskemét az első világháború idején 1914 júliusában az aratási munkák, a gyümölcsszedés, a gyümölcsosztályozás, raktározás, szállítási lehetőségek, az adó, különféle gazdasági természetű problé­mák foglalkoztatták Kecskemét lakosságát. A hazai és nemzetközi politikai esemé­nyek hírei háttérbe szorultak, a helyi érdekeket közvetlenül érintő gazdasági tudó­sításokat olvashatták a helyi újságokban. Nemzetközi vonatkozású hír először 25-én jelent meg a Kecskeméti Lapokban; részletesen, pontról pontra ismerteti a Szerbiának küldött ultimátumot. 26-án „Háború küszöbén" címmel a lehetséges további lépéseket latolgatják, Anglia, Franciaország, Németország, Szerbia politikáját elemzik. 1 Ugyanezen a napon Sándor István, Kecskemét polgármestere Budapesten, a belügyminisztériumban intézte a város ügyeit. Eközben figyelmeztették, hogy az Osztrák—Magyar Monar­chia belgrádi követe a követség személyzetével együtt hazaindult, s lehetséges a mozgósítási parancs néhány órán belüli kiadása. Készen kellett lenni arra is, hogy a vonatközlekedést beszüntetik. A délutáni órákban hazaérkezett polgármester a városházán megbeszélte a feladatokat az ügyeletes rendőrkapitánnyal, Garzó Lajossal. Intézkedtek, hogy ha éjszaka megérkezne a mozgósítási parancs, a plaká­tok kitöltésére legyen megfelelő személyzet, Garzó behívathassa őket, a mozgósí­tást elrendelő táviratot a polgármesternek kocsi vigye a lakására, ahonnan rögtön a városházára siethet. 2 1 Kecskeméti Lapok (Kecskeméti Friss Újság, Független Politikai Napilap) 1914. július 25. XLVII. évf. 169. sz. 2 Sándor István polgármester visszaemlékezése, kézirat a Katona József Múzeum Újkori Törté­neti Gyűjteményében: KJM UTGY 84. 17. 45. 263—264. o. Sándor István (Zádor 1870. január 20. — Kecskemét 1943. december 22.) A kecskeméti Jogakadémián volt joghallgató, díjnokként 1894-ben a városhoz került, majd Lestár Péter, Kada Elek után 1913-ban Kecskemét város polgármesterévé választották. Az I. világháború és a Tanácsköztársaság ideje alatt polgármesterként szervezte a közigaz­gatást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom