Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 8. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1984)

Néprajz - Solymos Ede: A bajai halászcéh

CUMANIA 8. 377 SÓLYMOS EDE A bajai halászcéh A halászatnak mint foglalkozásnak a megítélésében térben és időben sok volt a bi­zonytalanság: egyik időben — és helyen — minden előképzettség nélkül űzhető „őstermelésnek", máskor — vagy máshol — tanult mesterségnek, iparnak minősí­tették. A kétféle megítélés és életforma sokszor közvetlenül egymás mellett élt. Talán ennek a bizonytalanságnak tudható be, hogy míg a néhány utcát ellátó kis vargának céhes mesterembernek kell lennie, fél országra kiterjedő kereskedelmet is lebonyolító halászok céhen kívüliek lehettek. Ha belelapozunk a Céh kataszterbe 1 , azt látjuk, hogy pl. a csizmadiáknak 312, a fazekasoknak 147, a mészárosoknak 163, molnároknak 157 önálló szervezetük volt — ezen kívül még számtalan vegyes céhet alkottak —, a halászoknak mindössze 24. (Ez is tulajdonképpen csak 23, mert mint azt korábban bizonyítottuk, a tolnai és a Tolna megyei csak egy céh volt. 2 Igaz, hogy a Céhkataszterbe csak azok a szervezetek kerültek be, melyeknek valamilyen anyaguk fennmaradt, s tudunk még néhányról irodalmi utalásokból, de ez az arányokon sem­mit sem változtat. Feltűnő az is, hogy a keszthelyi, tihanyi, balatonszentgyörgyi, szolnoki és pécsi szervezeteken kívül a többi mind a Duna mentén élt. A fennmaradt emlékanyag elég csekély. Javarészük privilégiumokból, vagy más felszerelési tár­gyakból áll, mindössze héttől ismerünk iratanyagot is. Ezek azonos szempontok szerinti feldolgozását évekkel ezelőtt megkezdtük 3 s jelen dolgozatunkban a bajai halászcéh életét ismertetjük. Előre kell bocsájtanunk azt is, hogy ezek az iratok nagyon eltérő mennyiségűek, tartalmúak és szerkezetűek, ezért az összehasonlítás nem mindig elégséges. A bajai halászcéh emlékanyaga a Céhkataszter szerint elsősorban a bajai Türr István Múzeumban található: egy 1815-ös privilégium (másolata az Országos Levél­tárban), egy szegődtetési könyv (1811 —1928), egy számadáskönyv (1826—1919), 1 Céhkataszter. 2 SÓLYMOS 1979. 134. 3 SÓLYMOS 1967, 1979. A keszthelyi halászcéh.

Next

/
Oldalképek
Tartalom