Horváth Attila szerk.: Cumania 7. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1982)

Bóna I.–Nováki Gy.: Alpár bronzkori és Árpád-kori vára

BÓNA ISTVÁN —NOVÁKI GYULA ALPÁR BRONZKORI ÉS ÁRPÁD-KORI VÁRA I. Bevezető 18 II. A vár és a sánc kutatásának története 19 III. A régészeti gyűjtések története az első ásatásig 25 IV. Ásatások az alpári Várdombon és Templomdombon 29 a) Az 1949. évi telepásatás 29 b) Az 1974. és 1975. évi telepásatás 30 c) Az 1977. évi sáncátvágás 39 V. A leletanyag 48 A) Bronzkori leletek a Várdombról és a Templomdombról 48 a) Gyűjtött leletek 1869—1948 48 b) Leletek az 1949. évi ásatásból 49 c) Az 1974—1975. évi ásatások őskori leletei 50 d) Az 1977. évi ásatás őskori leletei 57 B) Középkori leletek 61 VI. Az alpári vár- és telep-együttes őskori települései 62 a) Az alpári löszfennsík őskora a vár építése előtt 62 b) A Vatya-Koszider kultúrfázis telepe a Várdombon 63 VII. Alpár bronzkori leletei 67 VIII. A bronzkori sánc 83 IX. A bronzkori telep története 91 X. A Várdomb a bronzkortól az Árpád-korig 95 XL A középkori sánc 99 XII. Az Árpád-kori Alpár — Alpár vára 100 A IL, IV. с, VIII. és XL fejezet Nováki Gyula, a többi Bóna István munkája 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom