Merk Zsuzsa (szerk.): A bajai ferencesek háztörténete 1. 1694-1840 - Bajai dolgozatok 12. (Baja, 2000)

A Háztörténet szövege

1822 ítélkezéshez elegendő. Miután bebörtönözték, minden titkot bevallott, és 6 másik társát is felfedte.1155 Ez az egész hónap úgy telt el, hogy inkább hasonlított áprilishoz, mint januárhoz, ki­véve azt a néhány éjszakát, amikor erősen fagyott. Nem tudjuk a bizonytalan jövőt, de várjuk a telet, mely eddig igazában még nem volt. Ugyanebben a hónapban vált ismeretessé az újságokból, hogy a jelenleg ténylegesen üresedésben lévő kalocsai érseki székre 1821. december 19-én nagyméltóságú Klobu­­sitzky Péter szatmári püspök urat nevezték ki érseknek.1156 Ugyanezen alkalommal méltóságos Vurum József fehérvári püspök urat Nagyvárad­ra,1157 Fehérvárra pedig méltóságos Kopatsy Józsefet, a királyi tábla prelátusát nevezték ki.1158 Február hónap 1. Már az előző hónap folyamán, a száraz tél ellenére, a Duna vize ismét nagyon megemelkedett. Az ok bizonyára az, hogy a magasabb helyeken más hőmérsékleti vi­szonyok uralkodnak. 6. Az ősi Gomboss-féle vármegyeház ügyében tett feljelentés kapcsán Bajára érkezett a nagyságos alispán és tanácsos úr, a főjegyző és a nagyságos Rudich Máté tanácsos úr­ból álló küldöttség; feladatukat elvégezve másnap elutaztak.1159 10. Kezdettől folyamatosan tavaszi időnk van, csak néha a hidegebb szél jelzi, hogy február van. Ezért a tisztelendő házfőnök atya fáradhatatlan buzgósággal gondoskodott arról, hogy részben a konvent, részben a szívességből felajánlott kocsik földet hordjanak a kert mélyebben fekvő részeire, és a föld szintjét megemeljék a belső kertnek a bal ol­dalán a fal mellett mintegy két lábnyival; a csatorna mellett pedig még ezen felül másik két lábnyival.1160 24. Megkaptuk a tartományfőnök Budán, január 14-én kelt körlevelét, mely bejelenti a kánoni vizsgálatot; a méltányos bejelentés teljes terjedelmében olvasható a körlevelek jegyzőkönyvében. Március hónap 5. A tisztelendő házfőnök atya visszatért Pacsérról, és tekintetes Császár Nándor úr ajándékaként 20 darab különböző fajta, 3 és 4 éves fácskát hozott, melyek részben már 1155 A rablások száma annyira megnövekedett, hogy külön királyi biztost kellett kinevezni a betyárok megfékezésére. Nagy Czirok László, 1965. 23-25. Bánáti Tibor: Mi köze van Rózsa Sándornak Bajához. BHI 1992. május 20. (2. évf. 27. szám); Bánáti Tibor: Betyárvilág Baja környékén. BHI 1992. július 10.-12. old.; Bánáti Tibor, 1994. 1156 Klobusiczky Péter 1822-1843 között volt kalocsai érsek. A kalocsai kórházat és az aggok házát ő alapította. Szaniszló Franciscus, 1843.; Bedcsula Thomas, 1859.; Petrik Géza, 1888. II. 414., IV. 57.; Backer, Augustin - Sommelvogel, Carlos, 1890. IV. 1118.; Siebmacher, Johann, 1893-1894. 315-316.; Ke­nyeres Ágnes, 1967-1981. I. 938. - Ő szentelte fel Bácsborsódon a kis- és nagytemplomot 1829. július 21- 22-én. Kereszteltek anyakönyve Bácsborsód. Az 1838-as nagy árvízkor segített a bajbajutott híveinek és erre másokat is felszólított. Tímár Kálmán: Gr. Klobusiczky Ferenc pásztorlevele. KN 1940. február 2. 1157 Vurum Józsefről: Szaniszló Franciscus, 1838. 1158 Kopátsy Józsefről: Ferenczy Jakab - Danielik József, 1856-1858.1. 267.; Török János, 1859.1. 178.; Paur, Johann, 1877. 303. 1159 A szűkszavú bejegyzésből nem értjük az ügy lényegét. 1160 E bejegyzésből értjük meg a HT 1822. január 19-ei szövegét. A ferencesek a maguk, igen mélyen fekvő kertjét igyekeztek feltölteni és gyümölcsfákkal beültetni. HT 1821. március 5. 321

Next

/
Oldalképek
Tartalom