Merk Zsuzsa (szerk.): A bajai ferencesek háztörténete 1. 1694-1840 - Bajai dolgozatok 12. (Baja, 2000)

A Háztörténet szövege

1822 ágasak, részben nagyon szép szemesek. Már a következő nap mindegyiket a helyére ül­tették. 8. A tisztelendő házfőnök atya hálás lélekkel fogadott baráti látogatásának viszonzá­saképpen tekintetes pacséri Sucsich István úr 4 zsák búzát, 3 zsák zabot, 3 kukoricát és egy körülbelül egyéves fiatal marhát küldött ajándékba a konventbe. Ugyanilyen érzü­lettől indítva nagyontisztelendő Vass Ferenc stanisicsi plébános és esperes 10 mérő bú­zát adományozott a konventnek.1161 9. Auer Ádám úr,1162 ezen kiváltságos város szenátora a tisztelendő házfőnök atya ké­résére 12 be nem oltott fiatal fácskát adott ajándékba a konventnek, melyek a földben csakhamar megerősödtek. 11. Este 6 óra körül először villámlott, és hallottunk mennydörgést, egyidejűleg bő­ségesen esett, és most pedig 9 órától kezdve kielégítő mennyiségben, mely nagyon hasz­nos volt, főleg a száraz téli napok után. 12. A nagyontisztelendő tartományfőnök atya névnapjáról ünnepi kar-imával emlé­keztünk meg. A tisztelendő házfőnök ünnepi ebéddel vendégelte meg mind a testvéreket, mind az itteni főtisztelendő apát urat és káplánjait. 15. Tekintetes Császár Nándor úr kertjében egy molnár felakasztotta magát. 16. Ismét felakasztotta magát egy molnár az erdőben, mely Szeremle felé menet jobbra, a Duna mellett húzódik. 18. A Duna rohamosan áradni kezdett, és oly gyorsan növekedett, hogy 3 nap múlva elöntötte a sóhivatal környékét.1163 - Ma Tádé előadó atya félévi vizsgát tartott görög nyelvi tanulmányokból és általános értelmezéstanból.1164 20. Igentisztelendő Ninkovich István előadó atya első félévi vizsgát tartott egyház­jogból. 27. Egy kálvinista borotvával felvágta az ereit, és meghalt. 31. Tekintetes Császár Nándor úr 5 urna bort adott ajándékba a konventnek, melyet ma a kocsis elhozott Pacsérról.1165 Ebben a hónapban befejeztük a csillagászati telet, némely újság szerkesztője haszta­lan keres az ideihez hasonló esztendőt az elmúlt időben. Meg kell mondani, hogy ezen a télen semmi sem volt, ami a télre jellemző szokott lenni. A meleg napok, elsősorban eb­ben a hónapban azt eredményezték, hogy a gyümölcsfák, mindenek előtt a korán érők már 5 napja virágba borultak, sőt már március 10-én láttam virágzó mandulafát. Április hónap 1. Megkezdődött a nagyhét, s mivel mind a karban, mind a nyilvános ténykedésekben különféle szertartásokat kell végezni, ezért ezeket itt feljegyezzük: Tegnap, virágvasár­napján az egyházi ténykedések előtt bunyevác beszéd volt, melyet az igentisztelendő bunyevác hitszónok atya mondott, ezután 10 órakor a tisztelendő házfőnök atya végezte 1161 Stanisics lakóiról Hutfluss, Michael, 1986. A családban több egyházi személy is lehetett, mert „Tiszt. Vass Antal Plébános Úr” szerepel a Conscriptio Dicalis 1830/1831. 1192. hrsz. 1162 Auer Ádám szenátor háza Conscriptio Possessionis 1828. 628. hrsz. 1163 A mai Sóház utca környékét. 1164 Stojanovich Tádé az ó- és az új szövetség előadója. HT 1821. október 29. 1165 Császár Nándor máskor is segítette a bajai ferenceseket. Testvére Mihály Csávolyon volt tisztelendő (1822-1832). Borovszky Samu, 1909. II. 575.; Kőhegyi Mihály, 1996. 322

Next

/
Oldalképek
Tartalom