Bárth János: Úz-völgyi magyarok (Kecskemét, 2004.)

TÁJ, NÉP, TÖRTÉNELEM

A csíkszentmártoni plébánia 1931. évi jövedelem-kimutatásából látható, hogy a szentmártoni plébánosnak évente 15 000 lei „lótartási átalány" járt az „Uzvölgyi filia után". 35 A lótartás kérdése előkerült a csíkszentmártoni plébános egyik, 1941. május 19-én kelt panaszos hangvételű levelében is: „A gyenge kepe-viszonyok között óriási teher a káplán- és lótartás a 36 kilométerre lévő Uzvölgy-fatelep miatt, hol újabban a tekintélyes számú katonaság lelki gondozásával is meg vagyok bízva". 36 1940. március 4-én levelet írt a csíkszentmártoni plébánosnak a szász katonai temetőket számontartó nagyszebeni szervezet képviselője. A levél­ben élénken érdeklődött az Úz-völgyi katonai temető iránt. Tulajdonképpen arra volt kíváncsi, hogy a 44 német, osztrák, román katona nevét tartalmazó mellékelt lista a temető fejfáin lévő nevekkel összevetve pontos-e. A plébános válaszából kiderült, hogy 15 évvel korábban állami rendelkezés folytán szedték össze az alcsíki falvakból és a havasokból az első világháborús hősi halottakat, hogy egy közös katonai temetőbe temessék őket az Úz völgyében. Ebben a temetőben egy tömegsír és száznál több önálló sír kapott helyet. Kezdetben a sírok fölött névtáblás keresztfák álltak. A keresztek azonban időközben nagyrészt elkorhadtak, névtábláik elkallód­tak. Tizenöt év múltával már senki sem gondozza a temetőt, „... csak alulírt r. k. lelkész végez évenként a hősökért a sírok fölött gyászszertartást". Egyébként is 40 kilométerre van a falutól a kérdéses temető. Ebben a télvégi időben többet nem tud tenni - írta Nagy Antal plébános. Mentő ötletként közölte még a szebeni szervezet kíváncsiskodó vezetőjével: „Ezen temető közvetlen közelében van egy német érdekeltségű fűrésztelep. Méltóztasson a tulajdonos címére: Fritz Rosenberg, Valea-Uzului. Gara: Därmänesti, Jud. Bakau - megkeresést küldeni, ő mindenre pontosan megfelel. " 37 1936-1938 között Nagy Antal csíkszentmártoni plébános a karácsonyi, húsvéti és a pünkösdi ünnepkör idején káplánját küldte ki 2-3 napra Úz­völgybe, hogy a gyártelep munkásainak, gyermekeinek misézzen és hitok­tatást tartson. 1938 nyarán Nagyboldogasszony ünnepe előtt az idős plébános maga vágott neki a fárasztó útnak, hogy meggyőződjön az Úz­völgyi helyzetről. Augusztus 15-én délután gyűlést tartott a telep katolikus családfőinek, amely gyűlésen jegyzőkönyv készült. Ebből tudjuk, hogy a plébános meglátogatta a gyártulajdonos Rosemberg családot, a Nagyboldog­asszony-napi misét pedig a hadi kápolnánál tartotta nagy vihar és eső közepette. A gyűlésen részt vevő 30 családfő kimondta a csíkszentmártoni egyházközség Úz-völgyi fiókegyházközségének megalakulását. A gondnoki, 35 CSISZEMÁPI. Pléb. ir. 1931. 36 CSISZEMÁPI. Pléb. ir. 1941. 37 CSISZEMÁPI. Pléb. ir. 1940.

Next

/
Oldalképek
Tartalom