Levéltári Szemle, 38. (1988)

Levéltári Szemle, 38. (1988) 1. szám

Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a XVIII— XIX. században (Draskóczy István) 81 A .magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 1463—1848 (Müller Veronika) 84 Tanulmányok Csongrád megye történetéből IX. (Ságvári Ágnes) ... 87 HÍREK A szocialista korszak iratkezelési-levéltári problémái. Tanácskozás Nosz­vajon (Kaszás Marianne—Lenkei Valéria) 90 A számítógép és a levéltárak (Kosján László) 92 Levéltári Napok 1987: Csongrád megye (G. Tóth Ilona) 95 Akadémiai levéltárosok nemzetközi tanácskozásai (Hay Diana—Wojtilla Gyula) 98 Az egyházi levéltárosok V. nemzetközi konferenciája (Tóth Lajos) . . .100 Rendi társadalom — polgári társadalom II. Gyula, 1987. augusztus 27—29. Konferenciabeszámoló (Cseh Edit) 101 Szemere Bertalan és kora. A Magyar Történelmi Társulat tudományos emlékülése Miskolcon (Csorba Csaba) 103 Batthyány Kázmér hazaérkezett (Füzes Miklós) 106 Új igazgató a Somogy Megyei Levéltár élén 109 * * * Pályázati felhívás családtörténeti pályamunkák készítésére 110 A borítón Győr sz. kir. város pecsétje (1743) látható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom