Levéltári Szemle, 38. (1988)

Levéltári Szemle, 38. (1988) 1. szám

Tartalom Ress Imre: Nemzeti levéltári vagyon — közös szellemi tulajdon. A bécsi magyar levéltári delegáció szerepe a határokon átnyúló levéltári problémák megoldásában 3 Labádi Lajos: Csongrád megye szolgabírói hivatalainak működése 1728—1944 11 * * * Hajdú Lajos: A szabad királyi városok büntetőbíráskodása Magyarországon Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedében ... 23 Zielbauer György: A história domusok mint a magyarországi felszabadító harcok történetének forrásai 41 * * * Levéltári segédlet készítése a Hadtörténelmi Levéltárban számítástechnikai eszközök alkalmazásával (Markó György) .... 50 A Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak kiadványai 1952—1979 között. A KSH Levéltára katalógusáról (Jeney Andrásné— Száraz György—Tóth Árpád) 56 A Helytartótanácsi Levéltár „Acta studiosorum acatholicorum" című álla­gának mutatója (Trostovszky Gabriella) 59 KILÁTÖ Walter Jaroschka: A levéltárak feladatai napjainkban 61 A La Gazette des archives c. folyóirat 1985. évi évfolyama (Körmendy Lajos) 67 MÉRLEG A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919. {Kende János) . . 72 A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611—1786 (Bak Borbála) 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom