Levéltári Szemle, 38. (1988)

Levéltári Szemle, 38. (1988) 1. szám

LEVÉLTÁRI SZEMLE a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata XXXVIII. évfolyam 1988. l.szám Szerkesztő bizottság: Buzási János, Gazdag István, Kállay István, Kun József, Lakatos Ernő, Madarász Lajos, Ságvári Ágnes, Sashegyi Oszkár, Szűcs László, Verő Gábor, Vörös Károly (elnök) Szerkesztőség Erdmann Gyula, Gecsényi Lajos (főszerkesztő) Lakos János (főszerkesztő-helyettes), Szögi László A szerkesztőség címe Budapest L, Uri u. 54-56. 1250 Bp. pf. 2. ISSN 0457-6047 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V.József nádor tér 1. 1900 postautalványon vagy átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre 140 Ft. Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: Levéltári Szemle Kiadja a Győr Megyei Lapkiadó Vállalat Győr, Tanácsköztársaság útja 51. Felelős kiadó: Szabó Kálmán igazgató Felelős szerkesztő: Gecsényi Lajos Engedélyszám: III/KUL/Gy/27/1985 Széchenyi Nyomda, Győr 88. 2217 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom