Levéltári Közlemények, 79. (2008)

Levéltári Közlemények, 79. (2008) - Közlemények - BALLA LORÁND: A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat 171

Közlemények mint évdíjas tag; a Temesvár Józsefvárosi Társaskör képviselője mint vendég és a Temesvár Gyárvárosi Társaskör titkára mint évdíjas tag. Ezen kívül képviselte­ti magát a Magyar Történelmi Társulat és a Nemzeti Múzeum Pulszky Ferenc tiszteletbeli tag személyében; az Aradi Kölcsey Egyesület képviselője mint ven­dég és a Pozsony Megyei Régészeti Egyesület képviselője mint vendég. 29 . Más nyilvánossági forma volt a tudományos konferenciákon és a kiállításo­kon való részvétel. A korabeli tudományos élet jelentős eseménye volt az 1876­ban, Budapesten tartott VIII. Nemzetközi Régészeti és Embertani Szimpózium. Az ez alkalommal rendezett kiállításon a DTRT múzeumi kollekcióiból mutattak be régészeti leleteket és emellett Ormós Zsigmond és Deszpinics Péter társulati tagok magángyűjteményéből több tárgyat. 30 1878-ban a társulat múzeumi tár­gyakat kölcsönzött a Bihar Megyei Történelmi és Régészeti Egylet által április 22-én megnyitott kiállításhoz. 31 Egy másik jelentős esemény, amelyre múzeumi tárgyakat küldött a társulat, a Budapesten 1896. május 2-án kezdődött millenni­umi ünnepség volt, s ezért a DTRMT-t bronzéremmel és díszoklevéllel jutalmaz­ták meg. 32 1901-ben Patzner István társulati főtitkár éves közgyűlési jelentésében megemlíti, hogy az egy évvel korábbi párizsi nemzetközi kiállításon szereplő tárgyak hiánytalanul visszaérkeztek. 33 Ugyanebben az évben a DTRMT kibőví­tette kapcsolatrendszerét a Román Tudományos Akadémiával, Ion Kalinderu akadémikus látogatott Temesvárra. 34 A társulat kapcsolatrendszerének másik dimenziója a Nemzeti Múzeummal való együttműködés, mely egyrészt Berkeszi Istvánnak, a DTRMT kiemelkedő tagjának részvételét jelentette 1903-ban az MNM-ben tartott régészeti és néprajzi tanfolyamon, másrészt pedig a DTRMT azon kérése a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségéhez, miszerint: 1.) a korábbi anyagi támogatást a régészeti feltárásokra a Felügyelőség tovább biztosítsa; 2.) az MNM engedje át a temesvári múzeum számára a több példány­ban lévő helyi érdekű régészeti leleteket; 3.) az Iparművészeti Múzeumban elké­szíttettek több galvanoplasztikái másolatot a nagyszentmiklósi kincs után, s ezekből egy példányt a DTRMT is szeretett volna kapni; 4.) másolatot kértek neves Délmagyarországi személyek portréiról, melyek a különböző magyaror­szági múzeumokban voltak találhatóak. 35 1908-ban Berkeszi újabb tanulmány ­körutat tett a szegedi, pozsonyi, bécsi, székesfehérvári és budapesti múzeumok­ban, emellett hasznosnak bizonyultak régészeti népszerűsítő előadásai a Délmagyar országi falvakban, így a 1908-ban tartott új szentesi előadása után 82 falubeli meglátogatta a temesvári múzeumot. 36 29 TRÉ, 1891. 6-7. 30 TRÉ, 1876.162., 200. 31 TRÉ, 1878.136., 138. 32 TRÉ, 1898. 64. 33 TRÉ, 1901.108. 34 TRÉ, 1902.101. 35 TRÉ, 1903.136. 36 TRÉ, 1908.148. 178

Next

/
Oldalképek
Tartalom