Levéltári Közlemények, 74. (2003)

Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. - FORRÁSKÖZLÉSEK - Fazekas Csaba: A Konzervatív Párt 1847. március 15-i értekezlete / 257–268. o.

FAZEKAS CSABA A KONZERVATÍV PÁRT 1847. MÁRCIUS 15-1 ÉRTEKEZLETE THE CONSERVATIVE PARTY MEETING OF 15TH MARCH 1847, The autlior presents the so far unpublished Conservative Party circular recorded about the party meeting of 15th Marcii 1847 and signed by Count Emil DessevvtTy. The source seems to prove that the Conservative Party had no reál intention to modify its program, only declared its willingness to cooperate vvith the opposition in case it conducts its political activities a tolerable way. The account rcveals the social basis of the conservatives: the Catholic clergy and the members of the administration committed to the preservation of the feudal system. The style of the document, that may seem somevvhat high-flovvn in modem terms, is an important sign of the times retlecting the political and social atmosphere of the last period of the reform age. Az 1848 előtti pártalakulások történetét, a Konzervatív illetve az Ellenzéki Párt létrejöt­tét, személyi összetételét, programjaik kialakulását számos tanulmányban ismertették. illetve elemezték. 1 Elsőként, 1846. november 12-én a „fontolva haladó", az átfogó társa­dalmi és politikai reformoktól tartózkodó, a fennálló rendszert változatlanul fenntartani kívánó konzervatívok kormánytámogató pártja alakult meg és hirdetett programot. A liberális ellenzék — az 1843-44. évi országgyűlés után megkezdett — előkészítést köve­tően 1847. március 15-én valósította meg a pártalakítást és június 5-i értekezletén fogadta el programját, az Ellenzéki Nyilatkozatot. Mindkét nagy politikai erőre igaz volt, hogy szervezkedésükben központi helyet foglaltak el a Pest-Budán — az országos vásárok időpontjaihoz igazított — tartott értekezletek, amelyek a programok egyeztetésével, a pártalakítás elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak, illetve értelemszerűen demonstra­tív célokat is szolgáltak. 1847-ben, az országgyűlés novemberi megnyitásáig három­három értekezletet tartottak, március közepén,június elején és szeptember második felé­ben. Az értekezletek valamely prominens résztvevője, a pártok egyes vezetői gyakran emlékeztetőket állítottak össze az elhangzott legfontosabb történésekről, programpontok­ról, melyeket megküldték a szimpatizánsaiknak számító közéleti személyiségeknek is. Az Ellenzéki Párt dokumentumaiból nagyon sok megjelent azóta nyomtatásban, 2 különösen az Ellenzéki Nyilatkozat látott napvilágot több kiadásban. A Konzervatív Párt 1846. novemberi, 1847. júniusi és szeptemberi értekezletein készült emlékeztetők is hozzáfér­A konzervatívokra I. monografikus igénnyel: DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Közüggyé emel! kiváltságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Bp., 1989. Az Ellenzéki Pártra többek között: UÖ: Liberalizmus és demokrácia szintézise. A magyar liberálisok jövőképe az Ellenzéki Nyilatkozat tükrében. Forrás, 30. (1998) 3. sz. 29-40.; KOSÁRY DOMOKOS: Kossuth Lajos a reformkorban. Bp., 2002. (Millenniumi magyar történelem) 346-383.; MOLNÁR ANDRÁS: Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Szerk.: MOLNÁR ANDRÁS. Zalaegerszeg. 1998. 15-24. stb. A párt­programok különbözőségére és elemzésére: K. PAPP MIKLÓS: A conservativ és liberális partok 1848 előtt. Történeti Lapok, 14. (1875) 2. sz.23-32.; DÉNES 1. Z.: i. m. 128-151.; VELKEY FERENC: „Párt! Szólj! Ki vagy?" Politikai önmeghatározások 1846-47 pártprogramjaiban. Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak Szerk.: MOLNÁR ANDRÁS. Zalaegerszeg, 1998. 49-72. stb. A konzervatív program vonatkozásában érdemes felhívni a figyelmet Kossuth Lajos egykori (álnéven megjelent) elemzéseire: BÁBOLNAI MIHÁLY [KOSSUTH LAJOS] .•) magyar conservativ párt és a nemzetiség. Magyar szózatok. Hamburg, 1847. 220-263.; DEREGNYEI [KOSSL'TH LAJOS]: A magyar politikai pártok értelmezése. Ellenőr. Politicai zsebkönyv. Lipcse, 1847 224-290. (Legújabb kiadása: Bp., 1989. [Gondolkodó magyarok]). " L. pl.: Kossuth Lajos 1848 49-ben. I. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. 1847-48. Szerk.: BARTA ISTVÁN. Bp.. 1951. (Kossuth Lajos Összes Munkái, XI. = Kt.ÖM XI); Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei. írásai. Szerk.: MOLNÁR ANDRÁS. Zalaegerszeg, 1998. passiin.

Next

/
Oldalképek
Tartalom