Levéltári Közlemények, 48–49. (1978)

Levéltári Közlemények, 48–49. (1978) - Bölöny József: Közös miniszterek - horvát bánok - fiumei kormányzók, 1867–1918 / 123–164. o.

146 Bölöny József Magyarországnak 1921-ig, Ausztriának 1922 végéig fizetési eszközökkel való ellátását, az összeomlott österreichische Creditanstalt vezérigazgatója és az osztrák szövetségi kormány teljhatalmú kormány­biztosa 1931. május-19 31. december. Pénzügy tani és történetíró; az utolsóként elhunyt közös miniszter. Stöger-Steiner Rudolf (Rezsó'), steinstätteni (1918. ápr. 28-tól) báró; eredeti neve Stöger, 1892. okt. 25-től Stöger-Steiner Edler von Steinstätten (Pernegg, Stájerország, 1861. ápr. 26.-Grác, 1921. máj. 12.): a vezérkarhoz beosztott főhadnagy, szám felett a 9. sz. tábori vadászzászlóaljban, I. oszt. százados 1890. május 1-vel, 1893-ban Komáromban állomásozott, a hadüskola tanára 1899. szeptember 8-ig, vkt. ó'rnagy 1896. november 1-vel, a 12. sz. gyalogezredhez csapatszolgálatra beosztva a vezérkari testben való meghagyásával 1899. október 24-tol, vkt. alezredes 1899. november 1-vel, beosztva a törzstisztjelöltek vizsgáló bizottságának elnöke mellé 1901. november 10-től, vk. ezredes 1903. május 1-vel, majd a 74. sz. gyalogezred parancsnoka, az 56. gyalogdandár parancsnoka 1909. március 19-től, vezérőrnagy, a hadseregi lövésziskola parancsnoka 1910. március 31-től, a 4. gyalog­hadosztály parancsnoka, altábornagy 1912. november 1-vel, hadtestparancsnok 1915. augusztus 1-től, gyalogsági tábornok 1915. november 1-vel, valóságos belső titkos tanácsos 1916. június 14-től, közös hadügyminiszter 1917. április 12.-1918. november 11., vezérezredes 1918. május 1-vel, a 9. sz. tábori vadászzászlóalj tulajdonosa 1918. augusztus 12-től. A közös miniszterek közül utolsóként maradt meg hivatalában. Szlávy József (Győr, 1818. nov. 23. - Zsitvaújfalu, Bars m., 1900. aug. 8.): ügyvéd, bánya­mérnök, kamarai, majd pénzügyminisztériumi elnöki titkár 1849-ig, 5 évi börtönbüntetése felét kitöltötte, főispán 1865-től, az új felelős kormány tagjai után következő első kinevezésként belügyminisztériumi államtitkár 1867. március 13.-1869. október 21., a Szent István-rend közép­keresztese 1869. október 21-től, földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1870. május 24.-1872. december 5., vallás- és közoktatásügyi miniszter is 1872. február 2.-1872. február 10., miniszterelnök 1872. december 4.-1874. március 21., honvédelmi miniszter is 1872. december 5.-1872. december 15., pénzügyminiszter is 1873. december 19.-1874. március 21., valóságos belső titkos tanácsos 1873. január 27-től, a magyar delegáció elnöke 1876. május 18-tól, 1878. december 16-tól, 1879. március 15-től, képviselőházi elnök 1879. április 3.-1880. április 12., közös pénzügy­miniszter 1880. április 8.-1882. június 4., megbízva a közös külügyminiszter alkotmányos kép­viseletével 1881. október 12.-1881. november 20., a Szent István-rend nagy keresztese 1882. június 4-től, koronaőr és főrendiházi tag 1882. november 30-tól, főrendiházi második alelnök 1883. szeptem­ber 18.-1888. január 12., főrendiházi első alelnök 1888. január 12.-1894. szeptember 16., fő­rendiházi elnök 1894. szeptember 16.-1896. november 22., a MTA igazgató tagja 1884. június 7-től. II. Horvát bánok a) A horvát báni méltóság A magyar zászlósurak vagy országzászlósok sorába tartoztak az országos méltó­ságokat, legfőbb hatóságokat betöltő nagyzászlósok és a főbb udvari tisztségeket betöltő kisebb zászlósok. Az utóbbiak, Mária Terézia óta szám szerint heten, hosszú idő óta nem teljesítettek már valóságos udvari szolgálatot, csak országos jelentőségű közjogi cselekményeknél végeztek — részben a nagyzászlósokkal együtt - egykori udvari tisztségükre emlékeztető feladatokat. Rangsoruk a királyi kinevezés időpontjához igazodott. A nagyzászlósok száma már ugyancsak hosszú idő óta négyre csökkent, korábbi országos főméltóságok (erdélyi vajda stb.) megszűnésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom