Levéltári Közlemények, 36. (1965)

Levéltári Közlemények, 36. (1965) 1. - Rácz Béla: A Nehézipari Központ (NIK) szervezetének története, 1946–1948 / 57–137. o.

116 Rácz Béla kívüli kereskedelmi részlegekkel való kapcsolat fenntartása, valamint az üze­mek anyagmozgatási problémáinak megoldása, racionalizálása, korszerűsítése. A gyárak szállítási osztályai bizonyos határokon belül megtartották mun­kakörüket és önállóságukat is. így a szállítások tényleges mechanikai lebonyolí­tása, mint a le- és felrakás, az expedíció, a vámkezelés, továbbra is a vállalati szállítási osztályok ügykörében maradt. A Központi Szállítási Főosztály négy osztályra: A) Díjbeszedési és Vissza­térítési; B) Belföldi Szállítási; C) Nemzetközi Szállítási és D) Üzemi Szállítási osztályra tagolódott. Az osztállyal párhuzamosan az AKVESz-nél is működött egy szállítási osztály, melyet viszont a NIK Főtitkárának akarata ellenére hoztak létre. A gyakorlat azonban bebizonyította, hogy ennek az osztálynak van létjogo­sultsága, mivel a NIK kereskedelmi funkciót nem látván el, áruk szállításával járó teendők nem is tartoztak a feladatkörébe. Ezt végül a NIK főtitkára is felismerte: május 2-i levelében felszólította az AKVESZ-t, hogy a NIK Tit­kárság kötelékében tevékenykedő Központi Szállítási Főosztályt, amelyre a Titkárságnak semmi szüksége nincsen, minél hamarább vegye át, „hiszen sz'erve­zetszerűen is" az AKVESz-hez tartozik/ 42 Az átvétel csak 1947 augusztusában történt meg, de mivel időközben — mint majd látni fogjuk — az AKVESz szállítási osztályát is megszüntették, mindkét szállítási osztályt már a Kereskedelmi Igazgatóság új Szállítási fő­osztálya vette át. A. Díjbeszedési és Visszatérítési Osztály Az osztály (vezetője Peski Vilmos) feladata volt a díjszabási ügyek letárgyalása, kedvez­mények kérése, szállítási engedmények kieszközlése, az import és export díjtételek kiszámí­tása, fuvarlevelek, iparvágányszámlák, vámokmányok, kártérítési ügyek felülvizsgálása, vala­mint szállítási és raktári szerződések előkészítése és megkötése. B. Belföldi Szállítási Osztály Az osztály (vezetője Gyulai István) feladata volt az AKVESz raktárak küldeményeinek bonyolítása, az üzemeken kívüli gépkocsiszállítások forgalmának irányítása, felügyelete, tömegáruk rendszeres mozgatása az Alapanyag osztály által nyújtott havi összesítések, az üzemi szükségletek szerint; raktározott áruk kezelése, helyi küldemények, gyűjtőforgalmak szervezése és bonyolítása. C. Nemzetközi Szállítási Osztály Az osztály (vezetője Bor György) feladata volt az export és import teher- és expressz­küldemények, darab- és kocsirakományú szállításoknak saját kezelésében való irányítása, bonyolítása, adminisztrálása, a szükséges engedélyek megszerzése, devizaügyek intézése, im­portok vámkezelésének intézése. Külön feladata volt a külföldi összeköttetések felvétele és ki­építése. ' D. Üzemi Szállítási Osztály Az osztály (vezetője Bán János) feladata volt az üzemen belüli szállítások és anyag­mozgatások ellenőrzése, racionalizálása, átszervezések végrehajtása. 142 OL, IKART—15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom